Väg- och banteknik

Materialprov
Foto: Satu

Vi bedriver forskning och utveckling kring väg- och bankonstruktioner sett ur ett livscykelperspektiv. Basen är provning och utveckling av materialegenskaper för både klassiska vägmaterial, restprodukter och nya innovativa material.

Vi arbetar med frågor kring hur man ska dimensionera med hänsyn till omgivning, nedbrytning, ekonomi och utförande för att få önskad funktion för framförallt vägar, gator, hamnområden, flygfältsbanor och terminalytor.

I fokus står frågan om hur man kan öka kostnadseffektiviteten samtidigt som man tar hänsyn till transportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö.

VTI koordinerar branschprogrammet "Bana väg för framtiden"

Branschprogrammet BVFF – Bana väg för framtiden bildades i december 2011 genom ett avtal mellan Trafikverket, KTH och VTI. Programmet koordineras av VTI. Här arbetar vi och de övriga aktörerna med att utveckla branschens och samhällets förmåga att möta nutida och framtida krav på effektiv väg- och baninfrastruktur och samtidigt stärka relevanta delar av svensk anläggningsbransch.

BVFF är avgränsat till väg- och bantekniska frågor som:

  • byggande (väg och järnväg)
  • underhåll (väg)
  • managementfrågor (väg och järnväg).

BVFF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: