Urbana godstransporter

Trafik på motorväg invid Gamla stan i Stockholm.
Foto: Anastasiya Kotelnyk/Mostphotos.com

Citylogistik eller med andra ord urbana godstransporter ska både tillgodose behoven av godstransporter i staden och kraven på en hållbar stadsutveckling. Trender som urbanisering, förtätning och tillväxt gör att den utmaningen blir allt större.

Trafikplanering i städer har länge varit fokuserad på persontransporter men på senare år har ambitionen och medvetenheten om vikten av att inkludera godstransporter ökat markant. Vi har sedan länge etablerad forskning inom planeringsprocesser, trafikplanering och transportekonomi, alla tre forskningsområden som är relevanta för framtidens behov av hållbara transporter i städerna.

Utvecklingen går fort så det behövs en tydligare förståelse kring dagens efterfrågan, utbud och aktörernas tekniska- och affärsmässiga utveckling i de urbana systemen. VTI bedriver forskning och utveckling inom modern teknikutveckling i den urbana miljön där fenomen som lätta elektriska fordon, autonoma fordon, digitala planeringsprocesser kommer allt närmare vardagen. Vi utvecklar bättre beslutsunderlag för kommuner och företag, offentlig-privata samarbeten, samt studerar hur citylogistiksystem kan utformas ur ett företagsperspektiv med hänsyn till transportpolitik, juridiska aspekter, teknik, transportplanering och samhällstrender samt effektsamband för olika åtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv.

Senast uppdaterad: