Transporteffektiva logistiklösningar

Lastbil parkerad vid höghus för leverans av varor i gryningsljus.
Foto: User_76523/Mostphotos.se

Logistik innebär att göra saker rätt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Det handlar om aktiviteter som har att göra med att erhålla en vara eller service i rätt kvantitet, rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt pris med minsta möjliga klimatpåverkan. I teorin ganska enkelt men i praktiken desto svårare då det inte finns en bästa lösning när det gäller logistik.

Logistiklösningar är kontextberoende – olika branscher och varugrupper leder till skillnader i logistikstrukturer vilket i sin tur innebär olika förutsättningar för transporter. Vidare har olika regioner/nationer olika förutsättningar med avseende på tillgänglig infrastruktur, tankinfrastruktur samt avstånd till terminaler och hamnar, etc.

VTI arbetar med att utveckla och utvärdera transporteffektiva logistiklösningar i olika branscher för olika delar av försörjningskedjan.

Det kan exempelvis handla om utveckling av en fossilfri bygglogistik, logistikslösningar för att möjliggöra en energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel eller system för hållbar textilinsamling och återvinning.

Joakim Kalantari är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Joakim Kalantari är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Senast uppdaterad: