Staplade containrar lastade på ett fartyg.
Foto: Hejdlösa Bilder

Effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter

För att nå ett hållbart transportsystem är det viktigt att öka användningen av hållbara transportmedel, då det övergripande målet är att bidra till sänkta utsläpp från godstransportsystemet.

VTI fokuserar på forskning som ämnar bidra till att öka sjötransporters konkurrenskraft i jämförelse med övriga trafikslag, men också specifikt kring operativa åtgärder och processer för att öka sjötransporters effektivitet. På så sätt vill vi med vår sjöfartsforskning bidrar vi till att öka möjligheterna till överflyttning av godstransporter från land till sjöss samtidigt som de negativa externa effekterna från sjötransporter minskas.

Det finns stora synergier mellan olika perspektiv inom sjöfartsforskningen. I möjligaste mån söker VTI ta vara på dessa synergier genom tvärvetenskapliga projekt med hög relevans, vilket historiskt har bidragit till ökad kvalitet och genomslagskraft av projektens resultat. Som i de flesta logistik- och transportaspekterna måste de traditionella Logistik och Transport parametrarna effektivitet och prestation sammanvägas med miljökonsekvenser. Ny teknik och policyförändringar är både systempåverkande och möjliga lösningar.

Relaterade länkar

Joakim Kalantari är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Joakim Kalantari är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Senast uppdaterad: