Logistik

containrar uppradade framför en färja.
Foto: Hejdlösa bilder

Transporternas negativa inverkan på miljön tillsammans med vår oförmåga att effektivisera och minska energiförbrukningen utgör ett växande samhällsproblem. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs omfattande förändringar där ny teknik och politiska beslut kan bidra, men vi behöver också mer kunskap om hur vi bättre kan planera, kontrollera och utforma våra transportflöden.

För Sverige som är ett avlångt och glesbefolkat land i Europas periferi och beroende av effektiva godstransporter är det en extra stor utmaning.

VTI:s forskning inom transportlogistik handlar om hur politiska beslut, teknik och samhällstrender påverkar företagens godstransporter. Forskningen kan bland annat visa hur automatiserade fordon och elektrifiering kan bidra till hållbar citylogistik, hur nya inköpsvanor såsom e-handel påverkar transportarbetet eller hur transportpolitiken påverkar företagens val av trafikslag och förutsättningarna för intermodala transporter.

Vi använder fallstudier och modeller för transportefterfrågan och transportmedelsval, bland annat Trafikverkets Samgods som är en transportslagsövergripande godsflödesmodell.

Senast uppdaterad: