Trafiksäkerhet

Hand på en ratt
Foto: Karin Lindhart

VTI har en lång tradition av forskning kring trafiksäkerhet. Vår tyngdpunkt ligger i dag på statistisk analys och ingenjörsvetenskap. Vi fokuserar på vad som påverkar utfallet av dödade och skadade i trafiken och arbetar med både grundläggande långsiktig forskning, utredningsarbete och implementering av kunskap.

Vi utvärderar olika trafiksäkerhetsåtgärder, följer upp och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige.

Krocksäkerhet är en annan av våra inriktningar. Till exempel leder vi utveckling av olika modeller av människan för att i dynamiska krocksimuleringar kunna utvärdera till exempel skydd mot pisksnärtsskador.

Vi utför praktiskt arbete kring trafiksäkerhet vid vårt krocksäkerhetslaboratorium. Laboratoriet är det enda oberoende krocksäkerhetslaboratoriet i Sverige. Det består av en inomhusbana och en utomhusbana. Utomhusbanan är unik i sitt slag då den ger möjlighet att bygga upp stora trafikmiljöer på ett sätt som inte är möjligt på något annat laboratorium i Norden. Vi är ensamna i Sverige om att utföra ackrediterad krockprovning för bilbarnstolar, vägräcken och annan vägutrustning. Och vi utför även ackrediterad provning av brinnegenskaper hos material i motorfordon.

Våra forskningsområden inom trafiksäkerhet

Senast uppdaterad: