Hörselnedsättning

Inom ramen för en doktorsavhandling har tre studier genomförts om hörslenedsättning och trafiksäkerhet.

Det handlar dels om en enkätstudie för att undersöka skillnader i transportvanor relaterade till hörselnedsättning, dels om en körsimulatorstudie för att titta på kompensatoriska strategier och utvärdera effektiviteten i en taktil signal för att påkalla förarens uppmärksamhet. En fältstudie har även genomförts för att undersöka effekterna i riktig trafik samt utvärdera ett navigationssystem med en taktil signal som stöd för navigering.

De skillnader som hittats pekar konsistent mot ett generellt mer försiktigt beteende kopplat till hörslenedsättning med lägre hastighet, mer heltäckande visuell avsökning och mindre engagemang i distraherande uppgifter.

Utvärderingen av en taktil signal visade att genom att lägga till en taktil modalitet kan vissa förarstödsystem bli tillgängliga även för förare med hörselnedsättning. Samtidigt kan systemen bli mera effektiva för alla användare, eftersom föraren då kan fokusera mer på vägen. Baserat på resultaten i den här avhandlingen innebär inte förare med hörselnedsättning någon förhöjd risk och det bör därmed inte finnas något behov av att justera hörselkraven när det gäller körkortsinnehav.

Läs mer i avhandlingen:

Effects of hearing loss on traffic safety and mobility (2014, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: