Bilanpassningar vid funktionshinder

Enligt EU-direktiv 2006/126/EG får personer med motoriska nedsättningar endast köra om deras funktionshinder kan kompenseras, något man kan åstadkomma med till exempel en anpassning av fordonet.

Direktivet innehåller sparsamt med information om hur fordonet bör anpassas eller hur man kan verifiera att de kompensatoriska kraven uppfylls. VTI har genomfört ett arbete för att fylla kunskapsluckan när det gäller körkortsprocessen för personer med fysiska funktionshinder.

Tre simulatorexperiment

För att utvärdera anpassningar för att styra, accelerera och bromsa genomfördes tre simulatorexperiment samt ett manövertest på testbana med anpassade fordon.

  • I en första studie visades att förare med Tetraplegi (nedsatt eller avsaknad av funktion i armar, bål, bäckenorgan och ben på grund av skada på ryggmärgens halssegment) som körde med handkontroll presterade lika bra som förare utan funktionshinder, men fick anstränga sig mera och därför blev tröttare.
  • En andra studie genomfördes då med en adaptiv farthållare, vilket minskade arbetsbelastningen på förarna samt visade på vikten av att kunna anpassa och integrera farthållarna. Ett manövertest av joystickstyrda bilar med deltagare som hade olika grad av nedsättning i armar och ben visade på tekniska brister i existerande system som tidsfördröjning och avsaknad av återkoppling.
  • I en tredje studie testades fyra olika joystick-utföranden och följande slutsatser drogs: tidsfördröjningar bör vara av samma storlek som i standardbilar, lateral och longitudinell kontroll bör separeras, aktiv återkoppling kan öka kontrollen men bör anpassas till individen förmåga och begräsningar. Vidare visade studierna att förare med samma diagnos kan vara funktionellt väldigt olika, vilket innebär att utvärdering av anpassningen bör göras individuellt.

Publikationer

För fullständigt resultat, se doktorsavhandlingen:

Evaluation of Adapted Passenger Cars for Drivers with Physical Disabilities (2004, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

VTI har även tagit fram broschyren "Modellen för dig" för personer som står i begrepp att skaffa en anpassad bil. Här beskrivs vad man bör tänka på och målet är att broschyren ska hjälpa till att göra valet av fordon och anpassning så att man så långt som möjligt uppfyller förarens behov av tillgänglighet, komfort och säkerhet.

Broschyren Modellen för dig (transportportal.se) Länk till annan webbplats.

Birgitta Thorslund är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Birgitta Thorslund är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Senast uppdaterad: