Trafikmedicin

Trafikmedicin handlar om hur olika typer av sjukdomar och handikapp inverkar på trafiksäkerhet och mobilitet. Forskningen fokuserar bland annat på att göra det så säkert som möjligt för individer med olika typer av sensoriska eller motoriska nedsättningar att transportera sig självständigt.

Nära kopplat till trafikmedicin finns specifika områden som VTI forskar inom. Det handlar till exempel om alkohol- och drogpåverkade förare, trafikanters uppmärksamhet, trafikantutbildning, trötthet hos förare samt äldre som trafikanter.

Transportforum som VTI arrangerar årligen i januari finns sedan några år en session om Trafikmedicin. Där har bidragen handlat om bland annat nedsatt hörsel, olika typer av synnedsättningar och olika kognitiva nedsättningar som till exempel ADHD.

Körförmåga vid synfältsbortfall

Test för att bedöma körförmåga hos förare med synfältsbortfall
Varje år får omkring 7 000 personer i Sverige sitt körkort indraget av medicinska skäl. För en del av dem handlar det om att man har synfältsbortfall orsakat av exempelvis diabetes, stroke eller hjärntumör. På uppdrag av Transportstyrelsen har VTI tillsammans med medicinsk expertis på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Transportstyrelsen tagit fram ett standardiserat simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall.

Körförmåga vid synfältsbortfall

ADHD och bilkörning

I projektet undersöks bland annat om förare med ADHD väljer en högre hastighet jämfört med förare utan ADHD, samt om graden av uppmärksamhet eller reaktionstid skiljer sig mellan grupperna.

Effekter av ADHD på körbeteende

Ett urval av avslutade projekt presenteras här med länkar till respektive publikationer.

Trafiksyn

Nedsatt syn kan orsaka olyckor. Om man vet vilka förmågor i synen som är viktiga för säker bilkörning kanske en del olyckor kan undvikas. På uppdrag av Optikbranschen genomför VTI en litteraturstudie kring detta.

Trafiksyn

Användning av hörapparat och glasögon vid bilkörning

Med normalt åldrande följer nedsättningar i syn, hörsel och kognitiva förmågor. VTI undersöker vilka samband dessa nedsättningar har med upplevd körprestation och säkerhet i olika situationer. Vi undersöker samtidigt i vilken utsträckning glasögon och hörapparat används.

Användning av hörapparat och glasögon vid bilkörning

Effekter av hörselnedsättning på trafiksäkerhet och mobilitet

Hörselnedsättning och trafiksäkerhet är något som man inte sett så mycket om i litteraturen tidigare. VTI har genom några olika studier visat effekter av hörselnedsättning. Dessa innebär när det gäller bilkörning bland annat en lägre hastighet och flera blickar i backspegeln.

Effekter av hörselnedsättning och trafiksäkerhet

Bilanpassningar för individer med fysiska funktionshinder

Enligt EU-direktiv 2006/126/EG får personer med motoriska nedsättningar endast köra om deras funktionshinder kan kompenseras, något man kan åstadkomma med till exempel en anpassning av fordonet. Direktivet innehåller dock sparsamt med information om hur fordonet bör anpassas eller hur man kan verifiera att de kompensatoriska kraven uppfylls. VTI har genomfört ett arbete för att fylla kunskapsluckan när det gäller körkortsprocessen för personer med fysiska funktionshinder.

Bilanpassningar och fysiska funktionshinder

Kurser som vi rekommenderar

  • Trafikmedicin vid Göteborgs universitet
  • Bedömning av körförmåga vid Hälsohögskolan i Jönköping
  • Svensk Trafikmedicinsk Förenings kurser
Senast uppdaterad: