Väg- och gatuutformning

Inom området väg- och gatuutformning arbetar vi med att ta fram samband mellan vägutformning och framkomlighet. Vi arbetar bland annat med att ta fram samband mellan flöde och medelhastighet för olika vägutformningar och hastighetsgränser till Trafikverkets Effektkatalog.

Kontakt

Senast uppdaterad: