Citylogistik

Citylogistik är ett begrepp som fått allt större spridning under 2000-talet. Citylogistik, eller urbana godstransporter, ska både tillgodose behoven av godstransporter i staden och kraven på en hållbar stadsutveckling. Trender som urbanisering, förtätning och tillväxt gör att den utmaningen blir allt större.

Trafikplanering i städer har länge varit fokuserad på persontransporter men på senare år har ambitionen och medvetenheten om vikten av att inkludera godstransporter ökat markant.

VTI har sedan länge etablerad forskning inom planeringsprocesser, trafikplanering och transportekonomi, alla tre forskningsområden som är relevanta för framtidens behov av hållbara transporter i städerna. Vår forskning inom citylogistik knyter t.ex. ihop logistiksystem och sista kilometern (last mile) med trafikplanering.

Andra exempel på vad våra projekt kan handla om är planeringsprocesser, bättre beslutsunderlag för kommuner och företag, hur citylogistiksystem kan utformas ur ett företagsperspektiv med hänsyn till transportpolitik, teknik och samhällstrender samt effektsamband för olika åtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi använder såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, t.ex. simulering, optimering och fallstudier.

Senast uppdaterad: