Simuleringsteknik och dynamiska trafikmodeller

Inom området simuleringsteknik och dynamiska trafikmodeller arbetar vi med att utveckla simuleringsmodeller för vägtrafik och kollektivtrafik.

VTI har bland annat utvecklat en trafiksimuleringsmodell för landsvägar (inklusive 2+1 vägar) kallad RuTSim. RuTSim är en av få trafiksimuleringsmodeller i världen för denna vägtyp.

Rural Traffic Simulator, RuTSim

Vi har även utvecklat trafiksimuleringsmodeller för simulering av omgivande trafik i körsimulatorer.

Körsimulering och våra körsimulatorer

Kontakt

Senast uppdaterad: