Projekt: MOSEL, Överflyttning av gods för att nå miljömålen

Olika utredningar och initiativ föreslår en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart för att kunna nå Sveriges miljö- och klimatmål till 2030. Projektet Överflyttning av gods för att uppnå miljömålen (Modal shift for an environmental lift, MOSEL) analyserar under vilka villkor överflyttningen till järnväg och sjöfart kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås.

Projektet är ett samarbete mellan VTI och Göteborgs universitet. Finansieringen sker genom medel från miljöforskningsanslaget som fördelas av Naturvårdverket.

Läs mer om vilka forskningsprojekt för hållbara transporter (inklusive MOSEL) som Naturvårdsverket finaniserar Länk till annan webbplats..

Vierth, I., Björk, L. (2021) Modal shift for an environmental lift? Slutrapport MOSEL. Modal shift for an environmental lift? Slutrapport MOSEL. (2021, Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Takman, J., Gonzalez-Aregall M. (2021) A review of policy instruments to promote freight modal shift in Europe: evidence from evaluations (VTI working paper 2021:6) A review of public policy instruments to promote freight modal shift in Europe: Evidence from evaluations (2021, S-WoPEc) Länk till annan webbplats.

Björk, L., Vierth, I. (2021) Freight modal shift in Sweden: means or objective? (VTI working paper 2021:5) Freight modal shift in Sweden – means or objective? (2021, SWoPEc) Länk till annan webbplats.

Gonzalez-Aregall, M., Cullinane, K., Vierth, I. (2021) A review of port initiatives to promote freight modal shift in Europe: Evidence from port governance systems. Sustainability 2021, 13(11), 5907.
A review of port initiatives to promote freight modal shift in Europe: Evidence from port governance systems (2021, MPDI) Länk till annan webbplats.

Johansson, M., Vierth, I., Holmgren, K. (2021). Klimat- och miljöeffekter av att flytta godstransporter från väg – Beräkningar för år 2017, 2030 och 2040. (VTI rapport 1091). Linköping: VTI.
Klimat- och miljöeffekter av att flytta godstransporter från väg – Beräkningar för år 2017, 2030 och 2040 (2021, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Det övergripande målet med projektet MOSEL är att analysera under vilka förhållanden överfyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart kan bidra till att uppfylla de svenska miljömålen för 2030. Sjöfart omfattar såväl korta transporter till havs som inlandssjöfart.

De övergripande målen för projektet kan delas upp i följande frågor:

 1. Vilka styrmedel har som mål att flytta över gods från väg till mindre miljöpåverkande trafikslag?
 2. Vilken potential har dessa styrmedel för att uppnå den önskade överflyttningen av gods?
 3. Om de bidrar, hur mycket bidrar de i så fall till att uppnå de olika svenska miljömålen för 2030?
 4. Om de inte bidrar, vilka styrmedel behövs för att öka/optimera godstransporternas bidrag till att uppnå de svenska miljömålen?

Projektbeskrivning för MOSEL, Modal shift to an environmental lift (på engelska) Pdf, 1007.6 kB..

 • Inge Vierth (projektledare), VTI
 • Johanna Takman, VTI
 • Kristina Holmgren, VTI/RISE
 • Lisa Björk, VTI
 • Magnus Johansson, VTI
 • Kevin Cullinane, VTI och Göteborgs universitet
 • Marta Gonzalez-Aregall, Göteborgs universitet

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: