Utbildning i socialt hållbar transportplanering

Det här utbildningsprojektet syftar till att kommunicera resultat från aktuell forskning om social konsekvensbedömning (SKB) och metoder för att kartlägga, mäta, analysera och följa upp sociala aspekter. Det handlar om att analysera förändringar i transportsystemet i relation till olika sociala värden med fokus på olika gruppers förutsättningar och behov av förflyttningar. 

Målgruppen för kursen är yrkesverksamma inom samhälls- och transportinfrastrukturplanering i kommuner, regioner, myndigheter och företag. Utbildningen består av föreläsningar av erfarna forskare /lärare och varje kursmoment innehåller praktiska övningar där kursdeltagarna kan relatera till sitt arbete. En del av undervisningen sker via webbaserade kanaler.

Projektet baseras på nationell och internationell forskning om olika typer av transportrelaterade sociala konsekvenser. Konsekvenser kan handla om förändringar avseende tillgänglighet, påverkan på möjligheten att realisera förflyttningar och aktiviteter, hälsorelaterade konsekvenser, ekonomiska konsekvenser för individer, och konsekvenser för grannskap och samhällen. Bland annat knyter denna forskning an till begrepp som hållbar tillgänglighet, transportfattigdom, social exkludering, social inkludering, och transporträttvisa som tar upp transportsystemets effekter och fördelning ur ett rättviseperspektiv med fokus på olika gruppers behov och förutsättningar.

Kursen genomförs vid fem kurstillfällen samt självstudier mellan kurstillfällena under 2023 och projektet avslutas med utvärdering under 2024.

Fakta om projektet

Titel: Utveckling och genomförande av en kurs i social konsekvensbedömning (SKB) för transportplanerare

Kursen är ett samarbete mellan VTI, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet och den genomförs i samarbete med Nätverket socialt hållbar transportplanering Länk till annan webbplats.

Projektledare: Lena Levin.

Finansieras av forskningsrådet Formas.

Pågår: 2023–2024

Kontakt

Senast uppdaterad: