Ungdomars tillgänglighet

Projektet "Ungdomars tillgänglighet: En kunskapsöversikt av ungdomars resmönster och resebehov i Norden och internationellt", är nu avslutat. Resultatet finns presenterat i en rapport.

Rapporten är skriven på uppdrag av Trafikverket och syftar till att öka kunskapen om ungas mobilitet i Norden, med särskilt fokus på kollektivtrafik.

Uppdraget har genomförts genom två delstudier: dels en litteraturstudie som kartlagt tidigare studier av ungas mobilitet i Norden, dels en studie som redogör för fokusgrupper med unga i Norden samt intervjuer med yrkespersoner som arbetar med mobilitetsutveckling i Norden.

Läs slutrapporten:

”Jag vill inte ha reseersättning, jag vill komma fram i tid”: Ungas upplevelser och behov av mobilitet i Norden (2020, Digitala Vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: