EU-projekt om jämställdhet och mångfald i transportsektorn

Projektet TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory bygger på och vidareutvecklar tidigare forskning om jämställdhet och mångfald, hur dessa aspekter hanteras inom transportplanering, i relation till vardagliga resor och sysselsättning inom transportsektorn.

Projektet består av 20 partners från 13 länder i Europa. Det har inrättats tio geografiskt utplacerade nav (eng. hub) som ska arbeta med jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Dessa använder kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i kombination med praktisk kunskap och goda exempel för att utveckla genus- och mångfaldssmarta mobilitetslösningar. Naven har olika inriktning beroende på sitt geografiska läge och nationella sammanhang. De interagerar med pågående utvecklingsprojekt inom området smart mobilitet: smarta mobilitetslösningar som sätter människan i centrum; kollektivtrafiklösningar; projekt för ökad cykling; transportsektorn som arbetsmarknad; entreprenörskap; automatisering, digitalisering och mobilitetstjänster; utbildning, innovationer och design.

VTI i Sverige och Köpenhamns universitet i Danmark arbetar nära varandra i detta projekt för att utveckla koncept, tillhandahålla en färdplan och arbeta för att operationalisera målen för jämställdhet och jämlikhet som anges i Agenda 2030. Det dansk/svenska navet studerar cykeldelningstjänster ur ett intersektionellt perspektiv i svenska och danska städer.

Webbplats för The Scandinavian TInnGO Hub Länk till annan webbplats.

Fakta TinnGO

  • Projektet pågår i tre år (2019–2021)
  • Finansieras av EU-kommissionen H2020 med 3,9 miljoner euro, varav VTI:s del utgör cirka 369 000 euro.
Senast uppdaterad: