Hållbar tillgänglighet i kollektivtrafiken

Projektet "Strategier för hållbar tillgänglighet med kollektivtrafiken – Nya sätt att hantera sociala konsekvenser och behov i kollektivtrafikens planering" pågår till och med 2024.

Detta projekt analyserar sociala aspekter av hållbar tillgänglighet.

Planeringen av kollektivtrafiksystem har under lång tid prioriterat så kallade starka stråk med huvudfokus på resor för arbetspendlare. Det kan innebära negativa konsekvenser för vissa resenärsgrupper och deras tillgänglighet. Kollektivtrafikbranschen ser på grund av den traditionella prioriteringen av starka stråk ett behov av kunskap om, och ett större hänsynstagande till, sociala aspekter och olika gruppers behov.

Projektet syftar till att analysera hur, och i vilka situationer, planering av kollektivtrafiktjänster kan bli mer stödjande för olika användargruppers behov, såsom barn och unga, äldre och grupper som är transportfattiga och/eller har funktionsnedsättningar. Projektet analyserar hur kollektivtrafikbranschens aktörer kan balansera potentiellt konkurrerande sociala, ekonomiska och ekologiska mål vid beslut om designen av kollektivtrafiksystem och nät, både ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv.

Syftet är att a) utveckla kunskap om hur hållbar tillgänglighet med ett fokus på sociala aspekter kan definieras, och b) öka medvetenheten och reflexionen om hållbar tillgänglighet i planering och beslutsfattande genom att utveckla kvalitativa och kvantitativa metoder och strategier som kan användas av planerare och beslutsfattare i konkret planering, till exempel under utarbetandet av trafikförsörjningsprogram.

Finansieras av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Länk till annan webbplats. och genomförs i ett nära samarbete mellan forskare vid LTH, MAU och VTI, samt Trafikverket och region Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Projektet pågår: 2023–2024.

Projektsida på K2:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: