ACCESS

Närhet till kollektivtrafik är ojämnt fördelat mellan olika geografiska områden och som följd har resenärer olika möjligheter att förflytta sig på de sätt de skulle önska. Forskningsprojektet handlar om personer som bor i områden som saknar god tillgång till kollektivtrafik, och som dessutom saknar tillgång till bil och körkort.

Transportrelaterad social utsatthet är en central term i sammanhanget. Det avser när medborgare, på grund av begränsad tillgång till transportsystemet, inte kan ta del av och genomföra aktiviteter för grundläggande välfärd. Ofta samverkar olika grunder för utsatthet som ålder, kön, geografisk hemvist och socioekonomisk situation. Kunskapen om situationen i Sverige är idag begränsad.

Forskarna i projektet studerar nuvarande och önskvärda resmönster för resenärsgrupper som har låg tillgänglighet. Utifrån deras behov och intressen tar forskarna sedan fram nya mobilitetskoncept som syftar till att öka deras tillgänglighet. Ny mobilitet är ett paraplybegrepp som innefattar lösningar som kan komplettera eller kombineras med kollektivtrafik (exempelvis självkörande minibussar, delningstjänster etc). Forskarna tar också fram strategier för hur de föreslagna lösningarna kan implementeras i praktiken.

Fakta ACCESS

Senast uppdaterad: