Studie om säkerhet och trygghet på pendeltågsstationer

Tåg på dimmig perrong.
Foto: Mickes fotosida

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomför undersökningen på uppdrag av, och i samarbete med, Trafikverket. Den handlar om hur fysisk utformning och information påverkar säkerheten och tryggheten på pendeltågsstationer.

Enkätstudien är nu avslutad och vi tackar alla som deltagit!

Resultat

Ni kan nu ta del av resultaten här:

Säkerhet och trygghet på pendeltagstationerna , 4 MB.

Kontakt

Om du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta oss.

Henriette Wallén Warner
Projektledare VTI
070-943 01 19
henriette.wallen.warner@vti.se

Anna-Lena Lindström Olsson
Planerare trafiksäkerhetsåtgärder Trafikverket
010-124 28 01
anna-lena.lindstrom-olsson@trafikverket.se

Senast uppdaterad: