Projektet Livemap: What You See Is Where You Get

Detta projekt handlar om att utvärdera hur väl det fungerar att hjälpa kollektivtrafikresenärer att planera sin resa och hitta lämpligt färdmedel, så snabbt och enkelt som möjligt.

I projektet jämförs därför vanlig tidtabell med en live-karta. Vissa dagar visas tidtabellen, andra dagar visas live-kartan. Ambitionen är att utveckla resestöd för kollektivtrafik.

Utvärderingen sker genom att jämföra medelvärden på deltagarnas skattningar för informationens användbarhet utifrån de tre frågorna.

Projektet finansieras av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och genomförs av VTI – Statens väg- och transportinstitut.

Mer om projektet:
“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion? (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: