Kollektivtrafik på landsbygd

Våren 2016 påbörjade forskare på VTI en tvåårig studie om vilka effektiva och innovativa lösningar som skulle kunna öka möjligheterna att resa kollektivt på den svenska landsbygden. Studien, som var ett uppdrag från regeringen, blev klart i slutet av 2017.

Regeringen vill främja hållbara transporter på landsbygden. Därför fattade man i januari 2017 beslut om dels uppdraget till VTI, dels ett uppdrag till Trafikverket.

Pressmeddelande om regeringsuppdraget (Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

VTI:s studie handlar om hur exempelvis innovativa lösningar kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på landsbygden och den beaktar olika landsbygders speciella förutsättningar.

Vi publicerar i stort sett alla våra forskningsresultat i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Exempel på publicerade forskningsresultat inom forskningsområdet kollektivtrafik på landsbygd:

Ridderstedt, Ivan och Pyddoke, Roger. (2017). Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd? Demografi och resmönster. VTI notat 13–2017. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd?: demografi och resmönster (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

Berg, Jessica och Thoresson, Karin. (2017). Mobilitet och transportlösningar på landsbygd. En internationell litteraturstudie. VTI notat 21–2017. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Mobilitet och transportlösningar på landsbygd: en internationell litteraturstudie (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

Lindgren, Hanna och Berg, Jessica. (2017). Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd - det pågående arbetet i Sverige. VTI-rapport 950. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd - det pågående arbetet i Sverige (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

Berg, Jessica och Ihlström, Jonas. (2017). Kollektivtrafikens betydelse för mobilitet och transportlösningar på landsbygd, VTI-Rapport 949 Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Kollektivtrafikens betydelse för mobilitet och vardagsaktiviteter hos hushåll på landsbygd: intervjustudie (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

Hitta fler forskningsresultat i DiVA.

Sök publikationer

Senast uppdaterad: