Luftkvalitetsmätning

VTI erbjuder kvalificerad luftkvalitetsmätning och -utvärdering, främst avseende mätningar av partikelföroreningar.

Vi direktmäter halter av PM10 och PM2,5 och har även utrustning för att mäta antal partiklar och storleksfördelningar från 10 nm upp till 10 µm. Genom vårt breda samarbetsnätverk kan vi även erbjuda filterprovtagning för analys av partiklarnas kemiska och fysikaliska egenskaper, toxikologiska studier samt mätningar av meteorologi och andra luftföroreningar.

Med direkt tillgång till VTI:s hela kompetens inom områden med betydelse för luftkvalitet, till exempel trafik, infrastruktur och beteendevetenskap, kan vi erbjuda såväl enkla mätningar som mer komplexa studier.

En viktig del av vår verksamhet är rådgivning, utvärdering och uppföljning av olika typer av åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i våra städer.

VTI har även en unik provvägsmaskin, som bland annat används för att studera hur egenskaper hos vägbeläggningar och däck påverkar emissioner och egenskaper hos inandningsbara partiklar.

Mer om provvägsmaskinen

VTI:s instrumentpark består av:

  • RP TEOM (Tapered element oscillating microbalance) – en typ av gravimetrisk partikelmätare som mäter PM10 eller PM2,5
  • TSI DustTrak (2 st) – laserbaserade mätare vars främsta fördelar är att de är snabba, små och batteridrivna, mäter PM10, PM4, PM2,5 eller PM1
  • TSI APS (aerodynamic particle sizer) – mäter aerosolers storleksfördelningar mellan ca 0,5–18 µm
  • TSI SMPS (scanning mobility particle sizer) – består av DMA (differential mobility analyser) och CPC (condensation particle counter) och mäter aerosolers storleksfördelningar mellan ca 10 nm–0,5 µm
  • TSI NAS (nanometer aerosol sampler) – kopplas till DMA för att provta partiklar i definierat storleksintervall
  • Ecotech high volume sampler – används för att provta stora mängder PM10 för bl.a. toxikologiska studier.

Instrumenten och provvägsmaskinen är tillgängliga för FoU-samarbeten och, i mån av tillgänglighet, även för uthyrning.

Senast uppdaterad: