Miljö

Jordglob på böcker
Foto: Patrick Daxenbichler

VTI forskar om miljöproblem relaterade till transporter och den infrastruktur som de utnyttjar. Syftet är att ta fram kunskap som bidrar till att samhällets aktörer kan uppfylla miljödelen i de transportpolitiska målen.

Inom miljöområdet arbetar professorer, seniora forskare, forskare, doktorander och forskningsassistenter. Vi arbetar både med mer grundläggande kunskapsutveckling och med mer tillämpade projekt och frågor i nära samverkan med myndigheter och andra aktörer.

Vår kompetens finns inom många olika vetenskapliga discipliner som till exempel: atmosfärskemi, geovetenskap, miljövetenskap, rättsvetenskap, naturgeografi, ekotoxikologi, miljökemi, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, vägbyggnad, transportekonomi, statsvetenskap, planering med mera.

Senast uppdaterad: