Projektet Multiplayer

I projektet Multiplayer skapades en co-simuleringsmiljö för körsimulering där interaktionen mellan oskyddade trafikanter och automatiserade fordon kan studeras.

Ett område runt Vallastaden, Linköping modellerades med hjälp av ett verktyg som utvecklats i projektet, och som omvandlar geodata till körbara trafikmiljöer och körscenarier. Dessa utrustas med AI-baserade trafikaktörer som är generiska.

Projektresultatet utgörs av utvecklingsverktyg som möjliggör specifikation, design, test och validering av hållbar mobilitet i form av självkörande fossilfria fordon på en given geografisk yta. Tillämpningar är bland annat design av körvägar, hållplatslägen och transferpunkter, men också utformning av själva fordonen och deras gränssnitt, såväl externt som internt. Denna ansats som bygger på konstruktion av en ”digital tvilling” är kostnadseffektiv och möjliggör användarcentrerad utveckling.

Konverteringsverktyg och en demonstrator av co-simuleringsmiljön är de direkta projektresultaten.

Film från projektet

Filmen, som är på engelska, visar en realtidsimulering via en molntjänst.

Om projektet

  • Tid: startade i juli 2019 och slutfördes i mars 2021.
  • Uppdragsgivare: Vinnova
  • Samarbetspartners: Scania, Geistt
  • VTI:s roll: koordinerande part
Senast uppdaterad: