Tågsimulator för forskning, utbildning och projektering

VTI har utvecklat en tåg- och järnvägssimulator som kan simulera tågförarens arbetsmiljö. Simulatorn kan byggas som allt från komplexa hyttmiljöer till enkla skrivbordsversioner eller laptopinstallationer, beroende på tillämpning.

Den används till forskning och till utbildning av tågförare och operatörer, samt till projektering av järnväg. Den kan även användas vid marknadsföringsevenemang för att visa hur det går till att köra ett tåg.

Forskning

På VTI används simulatorn för beteendevetenskapliga studier med inriktning på fordonsteknik, samspelet mellan operatör och teknik, trafiksäkerhet, utbildning/träning och fysiologi. Simulatorer ger möjligheter att genomföra studier under kontrollerade förhållanden och att studera, utvärdera och att träna situationer som av säkerhetsskäl inte går att utföra i verkligheten.

Utbildning – tågsimulering

Olika versioner av simulatorn används av operatörerna SJ, Green Cargo, Hector Rail, MTR, LKAB och Transdev samt av lokförarutbildarna ProTrain, Trafikverksskolan, TCC och NässjöAkademin.

Simulatorer kan användas för att varva teori och praktik och göra utbildningen mer effektiv. Lämpliga utbildningsavsnitt är till exempel grundläggande utbildning på ATC, STM och ERTMS, träning på ovanliga händelser som balisfel, backning och växling vid ERTMS samt övning på energiekonomisk körning.

Projektering järnväg

Det är möjligt att testa framtagen signalprojektering med hänsyn till hur hastighetsprofilen hanteras av fordonet och hur den presenteras för föraren på DMI:t, vilket är avgörande för förarens möjlighet att köra tåget. Simulatorn kan användas som verktyg för att iterativt testa projekteringslösningar för ERTMS innan det implementeras. Genom att testa lösningar i förväg kan förbättringar i projekteringslösningar upptäckas i ett tidigt skede vilket minskar åtgärdskostnader.

Sex banor används

  • Bana 711 - Jönköpingsbanan (ATC/STM, System H)
  • Bana 831 - Nässjö – Eksjö – Hjältevad (ATC/STM, System M)
  • Bana 2sken, Citytunneln i Malmö (ATC/STM, tvåskensignalering)
  • Ådalsbanan Härnösand – Västeraspby (ERTMS, E2)
  • Botniabanan Örnsköldsvik – Husum (ERTMS, E2)
  • Södra Stambanan Linghem – Linköping - Vikingstad (ATC/STM)

Längs med den simulerade järnvägen finns skyltning, signaler med mera, som motsvarar innehållet i linjeboken och verkligheten. Viss omgivning i form av bland annat hus, skog, broar och övergångar finns för att underlätta bankännedom.

TrainManager

VTI har utvecklat en ny programvara till sina tågsimulatorer - TrainManager, TM. Programmet kopplas ihop med en eller flera simulatorer och fungerar som ett tågledningsverktyg för de blivande lokförarna. Genom programvaran kan läraren välja lektion, styra tågsignaler och växlar samt se var på linjenätet som det simulerade tåget befinner sig.

Utvecklingsforumet TUFFA

TUFFA står för Tågsimulator Utvecklings forum för användare. Ägare av tågsimulatorer från VTI kan bli medlemmar i gruppen. TUFFA finansieras av medlemmar som aktivt styr utvecklingen med erfarenheter från verkligheten. Användarnas behov och önskemål avgör vad kommer att utvecklas. Även relevant forskning som genomförs av VTI kommer medlemmarna till nytta. Medlemmarna är både lokförarutbildare och tågoperatörer. Utbildning är den första tillämpningen som TUFFA riktat in sig på, men vi ser en framtid med många fler.

Medlemmarna i TUFFA träffas 2 gånger per år för att utbyta erfarenheter och besluta om kommande utveckling. Det finns en gemensam sida på sharepoint för medlemmar.

Birgitta Thorslund är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt

Senast uppdaterad: