Fotgängarsimulator

Kille med VR-hjälm och en bildskärm som visar simulering.
Foto: Annika Johansson, VTI

VTI har en fotgängarsimulator, vilken består av en öppen yta på 3 gånger 6 meter. Denna simulator är uppbyggd kring modern VR-teknologi och använder sig av moderna spelmotorer för att generera den virtuella omgivningen.

Det finns flera olika VR-hjälmar att välja emellan beroende på vilka tekniska behov som ställs för det försök som skall utföras, till exempel krav på högre upplösning eller blickmätningsystem (eye-tracking).

Simulatorlokalen är dessutom utrustad med väggar och golv i ett grönt material, vilket gör att man kan spela in videosekvenser där en verklig videoström på försökspersonen kombineras med den datorgenererade miljön, så kallad mixed reality.

Simulatorn finns i våra lokaler i Linköping.

Fotgängarsimulator i Virtual Reality (2018, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: