Körsimulering

VTI:s simulatormiljö är unik. Den består av tre avancerade körsimulatorer, två tågsimulatorer, en cykelsimulator, en fotgängarsimulator och ett antal mindre simulatorer för speciella tillämpningar. Institutet använder en egenutvecklad, öppen källkod. VTI kan därför erbjuda skräddarsydda experiment och simuleringslösningar efter de behov som finns.

En stor del av VTI:s forskning handlar om att förstå människans beteende i transportsystemet. För att kontinuerligt förbättra trafiksäkerheten är det viktigt att veta hur förare och andra trafikanter påverkas av faktorer som t.ex. digitalisering, automatisering, fordonsegenskaper, trafikmiljö, vägutformning, droger och trötthet.

Med VTI:s körsimulatorer kan man utföra repeterbara försök och skapa realistiska körupplevelser. Detta gör det bland annat möjligt att studera hur förarens tillstånd eller fordonssystem påverkar körprestationen. Vårt laboratorium utgör en öppen forskningsmiljö. Den egenutvecklade och öppna källkoden tillåter total frihet i utvecklingen av experiment.

VTI har mer än 40 års erfarenhet av simulatoranvändning och är världsledande vad gäller simulatorexperiment och simulatorteknik. På senare tid har användningen av simulatorer för en mer effektiv utbildning av yrkesförare i tåg- och ”blåljus”verksamhet fått stor uppmärksamhet. VTI koordinerar ett utvecklingsforum för tågutbildare, TUFFA, där branschen gemensamt kommer överens om vad som ska utvecklas.

Under åren 2008-2017 koordinerade VTI det Vinnova-finansierade kompetenscentret ViP, Virtual prototyping and assessment by simulation, som hade mer fokus på produktutveckling.

Om kompetenscentret ViP på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: