Simulerade cykelkrascher

På den här sidan har vi samlat ett antal filmklipp från simulerade cykelkrascher som vi genomfört vid VTI:s krocksäkerhetslaboratorium i Linköping, våren 2020. De simulerade cykelkrascherna utgör ett av arbetspaketen i forskningsprojektet ”Ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklister i byggskedet”, finansierat av Trafikverket.

Syftet med testerna var att bidra med kunskap om hur tillfälliga trafikanordningar ska dimensioneras med avseende på cyklisters hastighet, höjd, vinkel, kraft, etc. Den kunskapen ska kunna användas som underlag för kravställning på vägutrustning, framför allt sådan som används i samband med byggarbetsplatser på eller i anslutning till cykelvägar.

Testerna har bland annat givit inspel till det standardiseringsarbete för tillfälliga trafikanordningar för oskyddade trafikanter som letts av Svenska institutet för standarder (SIS) i arbetsgrupp TK248/AG20.

Så gjorde vi testerna

Vid samtliga provningar användes en Hybrid II 50 percentil krockdocka, vilken viktsmässigt motsvarar en vuxen person på 75 kg.

I standardförfarandet använde vi oss av en pendlarcykel med ”sluten ram” (Nishiki Pace Herr) i en hastighet av 25 km/h. För att få en uppfattning om betydelsen av cykelns utformning gjordes också ett fåtal kompletterande tester med en cykel med ”öppen ram” (damcykel). Vi gjorde också ett fåtal försök i 15 km/h för att studera hastighetens betydelse.

Vi genomförde totalt drygt 50 tester med olika vägutrustningar och inkörningsvinklar (8°, 20°, 45° and 90° – rak inkörning).

De vägutrustningar som inkluderades i studien motsvarar utmärknings- och avspärrningsmaterial som ofta används i samband med vägarbeten i Sverige samt utrustning som tagits fram specifikt för gång- och cykelvägar.

Mer om forskningsprojektet "Ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklister i byggskedet"

Artikel: "Crash tests to evaluate the design of temporary traffic control devices for increased safety of cyclists at road works" (2022, ScienceDirect) Länk till annan webbplats.

Tester med barriärer (filmer):

GP-link utan påbyggnad – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en damcykel i 20 km/h:

GP-link med påbyggnad i trä till 1,1 meters höjd – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

GP-link med påbyggnad i trä till 1,4 meters höjd – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

GP-link med påbyggnad i trä till 1,8 meters höjd – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 – 45° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 med säkerhetsnät och vepa – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 med säkerhetsnät och vepa – 45° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 med säkerhetsnät och vepa – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 med säkerhetsnät – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

ATA Rebloc80 med säkerhetsnät – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

TA-balk, singel – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar – 45° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar med Worxsafe GC-räcke – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar med Worxsafe GC-räcke – 45° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar med Worxsafe GC-räcke – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar med Worxsafe GC-räcke – 20° påkörningsvinkel med en damcykel i 25 km/h:

Kopplade TA-balkar med Worxsafe GC-räcke – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Tester med stängsel och staket (filmer):

Ramudden kravallstaket – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Ramudden kravallstaket – 45° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Ramudden kravallstaket – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Ramudden kravallstaket – 20° påkörningsvinkel med en damcykel i 25 km/h:

Ramudden kravallstaket – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Ramudden kravallstaket – 8° påkörningsvinkel med en damcykel i 25 km/h:

Jonsered GC-räcke – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Jonsered GC-räcke – 45° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Jonsered GC-räcke – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Jonsered GC-räcke – 20° påkörningsvinkel med en damcykel i 25 km/h:

Jonsered GC-räcke – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Byggstängsel – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Byggstängsel – 45° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Byggstängsel – 20° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Byggstängsel – 20° påkörningsvinkel med en damcykel i 25 km/h:

Byggstängsel – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 25 km/h:

Byggstängsel – 8° påkörningsvinkel med en pendlarcykel i 15 km/h:

Byggstängsel – 8° påkörningsvinkel med en damcykel i 25 km/h:

Tester med vägmärken och annat (filmer):

Sergeant (X3) med gummifot – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Vikbar sergeant (X3) – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Betongsugga – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Betongsugga med stolpe – rakt in (90° påkörningsvinkel) med en pendlarcykel i 25 km/h:

Senast uppdaterad: