Cykling

Cyklar.
Foto:Katja Kircher

VTI forskar brett om cykling men fokus ligger främst på vilka åtgärder som kan vidtas för att öka cyklandet och vilka effekter olika åtgärder får. Vi bedriver projekt både i egen regi och i samarbete med nationella och internationella partners.

Vår cykelforskning omfattar:

  • Cykling ur ett samhällsperspektiv
  • Cyklisters beteenden och värderingar
  • Cyklisters säkerhet
  • Drift, underhåll och konstruktion av cykelvägar
  • Trafikanalys
  • Cykellogistik
Cyklister i stadsmiljö.

Cykelcentrum

Cykelcentrum är Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. VTI är administrativ värd för Cykelcentrum. Cykelcentrum har en egen webbplats.

Webbinarium: Hur får vi fler att cykla?

Cykelcentrums webbinarium från Cykelns dag den 3 juni, 2021. Ett webbinarium på två teman; kampanjer för ökat cyklande och cykelturism.

Kontakt

Senast uppdaterad: