Cirkulär ekonomi och cirkulära material

Cirkulär ekonomi är ett nygammalt begrepp som handlar om att ta hand om resurser på ett effektivt sätt genom att i första hand minska förekomst av avfall, därefter återanvända, återtillverka, materialåtervinna, energiutvinna och sist lägga på deponi.

På VTI arbetar vi brett inom cirkulär ekonomi och cirkulära material. Vi har delat upp området i följande delområden:

För att få till en samhällsförändring och gå över till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle behöver man arbeta med hela värdekedjan. Att bryta gamla mönster och förändra är en lång process som kräver forskning och kunskap.

Aktuella projekt

Flera projekt pågår inom området, såsom:

Hör gärna av dig om du har frågor, funderingar eller förslag på samarbeten!

Medverkande i gruppen

Senast uppdaterad: