Governance and degrowth: Lessons from the 2008 financial crisis in Latvia and Iceland
Should values of time be differentiated?
Svenskregistrerade tunga lastbilars trafikarbete i Sverige: revidering av indata till avgasmodellen HBEFA avseende trafikarbetets fördelning inom segment
The Gothenburg congestion charges: cost–benefit analysis and distribution effects
Uppfyllelse av klimat- och miljömål vid en fullständig internalisering av vägtrafikens samhällsekonomiska kostnader: en delrapport inom SAMKOST 3
Competition in Public Transport: Essays on competitive tendering and open-access competition in Sweden
Erfarenheter av privat finansiering av offentlig infrastruktur
How many want to drive the bus?: Analyzing the number of bids for public transport bus contracts
Hållbara turistresor i samhällsekonomisk analys
Principdiskussion kring LCC-kalkyler för väginvesteringar
Public transport authorities’ use of cost-benefit analysis in practice
The distance factor in Swedish bus contracts: How far are operators willing to go?
The influence of demand incentives in public transport contracts on patronage and costs in medium sized Swedish cities
Upphandling av vägkvalitet: en kartläggning av kvalitetsbegreppet i väginvesteringar
Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases
Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik: uppdaterade beräkningar för det statliga vägnätet i Sverige
Implementing Optimal Supply of Public Transport: The Choice between Tendering and Targeted Subsidies
Marginal cost of road maintenance and operation: Swedish estimates based on data from 2004 to 2014
The qualities needed for a successful collaboration: A contribution to the conceptual understanding of collaboration for efficient public transport
Nästa