Videns anvendelse og indflydelse i dansk hastighedspolitik

Download

Hastighed er af afgørende betydning for trafiksikkerhed, og høj hastighed er anerkendt som en væsentlig udfordring for at reducere antal dræbte og tilskadekomne på vejene. Forskning i trafiksikkerhed handler ofte om hastighed, men anvender sjældent et politologisk perspektiv. I dette paper anvendes imidlertid et sådant perspektiv i et studie af formel videns anvendelse og indflydelse i danske, nationale politiske beslutninger om vejhastighed. En case-studie metode er anvendt og Folketingets beslutning i 2003 om at øge hastighedsgrænsen på motorvejene og en beslutning fra 2004 om at indføre klip i kørekortet ved bl.a. visse overskridelser af hastighedsgrænserne er analyseret. Empirien består i begge cases af dokumenter fra lovgivningsprocessen, andre offentligt tilgængelige rapporter og notater, nyhedsartikler, sagsakter fra involverede ministerier og kvalitative interviews.

I begge cases analyseres brugen af et bestemt viden-dokument. Viden-dokumenterne anvendes i det lovforberedende arbejde og i det ene tilfælde citeres dokumentet flittigt under Folketingets behandling. Anderledes med dokumenternes indflydelse på beslutningerne. Det ene dokument influerer formentlig embedsmændende arbejde med lovforslaget, mens ingen af dokumenterne ser ud til at have indflydelse på den politiske behandling af lovforslagene. Viden-dokumenterne ændrer næppe nogle politikeres synspunkter. Viden-dokumenterne spiller i den ene case roller, vi betegner som ’viden som instrument’ og ’viden som argument’ og i den anden case en rolle vi betegner ’viden som rationalisering’. En udbredt konsensus om trafiksikkerhed som central værdi i hastighedspolitikken bidrager til forklare de observerede viden-roller.

MEET US


7
Dec

Shipping and the environment – research meets reality

Centre for Transport Studies (CTS) in co-operation with Ports of Stockholm invite you to the seminar Shipping and the environment – research meets reality.

LATEST NEWS


2017-10-26

Simulation of cut-in by manually driven vehicles in platooning scenarios

A study in a VTI-driving simulator has showed that a platoon will be able to handle a cut in from a manually driven car. The results of this study have recently been presented at two conferences in Japan.


2017-10-16

ERPUG Forum

The five-year anniversary of European Road Profile Users' Group (ERPUG) Forum will take place at Ramboll head quarter, Copenhagen, Denmark October 19-20, 2017.


2017-09-29

Self-driving buses in Sweden next year?

A self-driving, fossil-free bus. This idea might become reality through a forthcoming collaborative project involving the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping University and several other participants. The project group aim...


2017-09-29

New climate-proof solutions for hard surfaces in cities

High-density road infrastructure that emphasise maximum durability and minimum maintenance create inflexible systems, which put increased stress on urban trees and lead to increased risk for flooding. Over the past five years, the ‘Climate-proof solutions for...


2017-09-29

VTI is preparing for automated vehicles

Automation of traffic systems will lead to major changes. The European Union’s (EU) CoEXist research project began in June 2017 with the aim of preparing cities and road operators for the introduction of self-driving vehicles. The Swedish National Road and...


2017-07-05

Vehicle Driver Monitoring: sleepiness and cognitive load

To prevent road crashes it is important to understand driver related contributing factors, which have been suggested to be the critical reason in 94 per cent of crashes. The overall aim of the project Vehicle Driver Monitoring has been to advance the...