Videns anvendelse og indflydelse i dansk hastighedspolitik

Download

Hastighed er af afgørende betydning for trafiksikkerhed, og høj hastighed er anerkendt som en væsentlig udfordring for at reducere antal dræbte og tilskadekomne på vejene. Forskning i trafiksikkerhed handler ofte om hastighed, men anvender sjældent et politologisk perspektiv. I dette paper anvendes imidlertid et sådant perspektiv i et studie af formel videns anvendelse og indflydelse i danske, nationale politiske beslutninger om vejhastighed. En case-studie metode er anvendt og Folketingets beslutning i 2003 om at øge hastighedsgrænsen på motorvejene og en beslutning fra 2004 om at indføre klip i kørekortet ved bl.a. visse overskridelser af hastighedsgrænserne er analyseret. Empirien består i begge cases af dokumenter fra lovgivningsprocessen, andre offentligt tilgængelige rapporter og notater, nyhedsartikler, sagsakter fra involverede ministerier og kvalitative interviews.

I begge cases analyseres brugen af et bestemt viden-dokument. Viden-dokumenterne anvendes i det lovforberedende arbejde og i det ene tilfælde citeres dokumentet flittigt under Folketingets behandling. Anderledes med dokumenternes indflydelse på beslutningerne. Det ene dokument influerer formentlig embedsmændende arbejde med lovforslaget, mens ingen af dokumenterne ser ud til at have indflydelse på den politiske behandling af lovforslagene. Viden-dokumenterne ændrer næppe nogle politikeres synspunkter. Viden-dokumenterne spiller i den ene case roller, vi betegner som ’viden som instrument’ og ’viden som argument’ og i den anden case en rolle vi betegner ’viden som rationalisering’. En udbredt konsensus om trafiksikkerhed som central værdi i hastighedspolitikken bidrager til forklare de observerede viden-roller.

MEET US


19-20
Oct

ERPUG 2017

The five year anniversary of  European Road Profile Users' Group (ERPUG) Forum will take place at Ramboll head quarter, Copenhagen, Denmark October 19-20, 2017. 

LATEST NEWS


2017-07-05

Vehicle Driver Monitoring: sleepiness and cognitive load

To prevent road crashes it is important to understand driver related contributing factors, which have been suggested to be the critical reason in 94 per cent of crashes. The overall aim of the project Vehicle Driver Monitoring has been to advance the...


2017-06-29

Tomas Svensson new director-general

Tomas Svensson was today appointed Director-General of VTI. Tomas has been acting Director-General since January 2017. 


2017-05-30

Crash testing bicycles at VTI

For the first time single bicycle crashes have been simulated at the VTI crash safety laboratory.


2017-05-15

A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical vehicles

A VTI-study presents a social perspective on new vehicle technology. It explores the self-reported preparedness of the fire departments (i.e., rescue services) in Sweden’s three largest cities regarding rescue operations involving electrical vehicles (EVs).


2017-05-02

Pioneering research on and about bicycles at VTI

Under what circumstances might cyclists lose tyre grip? What actions could then be taken to prevent a crash? VTI is currently developing a theoretical model of the behaviour of bicycle tyres during braking and steering in different situations and on different...


2017-05-02

Virtual pedestrians create efficient stations

If more people are to choose sustainable travel, then the public transport stations of the future must be designed so that pedestrians can get where they are going quickly, without congestion or queues. The Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)...