Videns anvendelse og indflydelse i dansk hastighedspolitik

Download

Hastighed er af afgørende betydning for trafiksikkerhed, og høj hastighed er anerkendt som en væsentlig udfordring for at reducere antal dræbte og tilskadekomne på vejene. Forskning i trafiksikkerhed handler ofte om hastighed, men anvender sjældent et politologisk perspektiv. I dette paper anvendes imidlertid et sådant perspektiv i et studie af formel videns anvendelse og indflydelse i danske, nationale politiske beslutninger om vejhastighed. En case-studie metode er anvendt og Folketingets beslutning i 2003 om at øge hastighedsgrænsen på motorvejene og en beslutning fra 2004 om at indføre klip i kørekortet ved bl.a. visse overskridelser af hastighedsgrænserne er analyseret. Empirien består i begge cases af dokumenter fra lovgivningsprocessen, andre offentligt tilgængelige rapporter og notater, nyhedsartikler, sagsakter fra involverede ministerier og kvalitative interviews.

I begge cases analyseres brugen af et bestemt viden-dokument. Viden-dokumenterne anvendes i det lovforberedende arbejde og i det ene tilfælde citeres dokumentet flittigt under Folketingets behandling. Anderledes med dokumenternes indflydelse på beslutningerne. Det ene dokument influerer formentlig embedsmændende arbejde med lovforslaget, mens ingen af dokumenterne ser ud til at have indflydelse på den politiske behandling af lovforslagene. Viden-dokumenterne ændrer næppe nogle politikeres synspunkter. Viden-dokumenterne spiller i den ene case roller, vi betegner som ’viden som instrument’ og ’viden som argument’ og i den anden case en rolle vi betegner ’viden som rationalisering’. En udbredt konsensus om trafiksikkerhed som central værdi i hastighedspolitikken bidrager til forklare de observerede viden-roller.

MEET US


13-14
Jun

The 6st Humanist Conference

The 6th HUMANIST Conference will take place 13-14 June 2018 in the Hague, The Netherlands. The scope of the conference covers a wide range of topics on Human Factors in Transport. Tania Willstrand and Alexander Eriksson will present their research results.

LATEST NEWS


2018-05-18

Enkät om trafiksäkerhet genomförs i 50 länder

At the Road Safety on Five Continents Conference, RS5C, one entire session presented a large survey of road users' attitudes in 38 countries. Results show large differences between countries in many areas, both regarding behavior and attitudes. A new survey...


2018-05-17

Good results with alcohol interlock program according to Swedish study

An alcohol interlock program makes it possible for drink driving offenders to continue their everyday lives. In a Swedish study most of the participants were satisfied with the program and experienced improved health. They also reported drinking alcohol more...


2018-05-16

Traffic safety in the spotlight

Today the Conference Road Safety on Five Continents (RS5C) opened in Jeju Island, South Korea. More than 220 participators have come from all over the world to present findings and learn about traffic safety. Dr. Young Tae Kim, Secretary-General of the...


2018-04-17

VTI will develop simulators for ambulance staff

VTI has initiated a pilot study for paramedics with the Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and Traumatology and Linköping University. The aim is to give ambulance staff the opportunity to practice critical medical tasks in a moving vehicle in...


2018-04-12

Unique electrified road opens in Sweden

The world’s first electrified road recharging the batteries of cars and trucks while driving opened in Sweden. The Swedish Minister for Infrastructure, Tomas Eneroth, was at the formal inauguration of the electrified road on April 11, 2018. VTI is one of 22...


2018-04-11

Swedish road safety spreads internationally

Sweden is a leading country in terms of road safety, and the research conducted by the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has contributed to increased safety. VTI’s remit includes disseminating research results and keeping up to date...