Videns anvendelse og indflydelse i dansk hastighedspolitik

Download

Hastighed er af afgørende betydning for trafiksikkerhed, og høj hastighed er anerkendt som en væsentlig udfordring for at reducere antal dræbte og tilskadekomne på vejene. Forskning i trafiksikkerhed handler ofte om hastighed, men anvender sjældent et politologisk perspektiv. I dette paper anvendes imidlertid et sådant perspektiv i et studie af formel videns anvendelse og indflydelse i danske, nationale politiske beslutninger om vejhastighed. En case-studie metode er anvendt og Folketingets beslutning i 2003 om at øge hastighedsgrænsen på motorvejene og en beslutning fra 2004 om at indføre klip i kørekortet ved bl.a. visse overskridelser af hastighedsgrænserne er analyseret. Empirien består i begge cases af dokumenter fra lovgivningsprocessen, andre offentligt tilgængelige rapporter og notater, nyhedsartikler, sagsakter fra involverede ministerier og kvalitative interviews.

I begge cases analyseres brugen af et bestemt viden-dokument. Viden-dokumenterne anvendes i det lovforberedende arbejde og i det ene tilfælde citeres dokumentet flittigt under Folketingets behandling. Anderledes med dokumenternes indflydelse på beslutningerne. Det ene dokument influerer formentlig embedsmændende arbejde med lovforslaget, mens ingen af dokumenterne ser ud til at have indflydelse på den politiske behandling af lovforslagene. Viden-dokumenterne ændrer næppe nogle politikeres synspunkter. Viden-dokumenterne spiller i den ene case roller, vi betegner som ’viden som instrument’ og ’viden som argument’ og i den anden case en rolle vi betegner ’viden som rationalisering’. En udbredt konsensus om trafiksikkerhed som central værdi i hastighedspolitikken bidrager til forklare de observerede viden-roller.

LATEST NEWS


2017-11-30

Millions for research into maritime transport and the environment

Maritime transport is a major source of emissions of harmful air pollutants and carbon dioxide. In a new project, a research team from the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and the University of Gothenburg has received SEK 6.4...


2017-11-30

New research programme for more efficient travel

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) is playing an important role in a major new research programme to find radical solutions leading to fewer trips and more efficient travel, along with tools to enable better use of roads and...


2017-11-30

Simulator used to practice emergency responses safely

Emergency responses of the police, ambulance, and rescue services are associated with a high risk of accidents, but practicing them in real traffic is neither safe nor permissible. A simulator-based method developed by the Swedish National Road and Transport...


2017-10-26

Simulation of cut-in by manually driven vehicles in platooning scenarios

A study in a VTI-driving simulator has showed that a platoon will be able to handle a cut in from a manually driven car. The results of this study have recently been presented at two conferences in Japan.


2017-10-16

ERPUG Forum

The five-year anniversary of European Road Profile Users' Group (ERPUG) Forum will take place at Ramboll head quarter, Copenhagen, Denmark October 19-20, 2017.


2017-09-29

Self-driving buses in Sweden next year?

A self-driving, fossil-free bus. This idea might become reality through a forthcoming collaborative project involving the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping University and several other participants. The project group aim...