Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS): en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Download
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hurman idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs aven sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.

Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.

MEET US


25-26
Apr

Cost Benefit Analysis (CBA) workshop in Stockholm

An open seminar and workshop in Stockholm will be held on 25-26 April 2018. The workshop deals with the use of CBA as a basis for decision-making in the public sector. The workshop is organized by, among others, Professor Jan-Eric Nilsson, VTI.

LATEST NEWS


2018-02-13

Automation and digitalisation are making rail competitive

Road transport is developing rapidly and its productivity has increased sharply. Rail transport, however, has not developed at the same rate. Automation and digitalisation are essential if rail freight in Europe is to survive.


2018-02-08

New research is creating a driverless logistics chain

The research project Born to Drive has come up with a system that allows new cars to move, without a driver, from the production line out to the parking area prior to being transported elsewhere. The vision is to automate the entire logistics chain from...


2018-02-05

VTI testing automation in EU project

VTI is leading a series of tests in a major EU project on automated driving. The first driving tests were carried out n a test track in Slovenia in December. The project will focus in part on acceptance among different groups in society, in part on...


2018-02-02

Freight transportation on road and rail analysed

Freight transport accounts for a large proportion of the emissions, noise and congestion produced by road traffic. Transporting freight in larger but fewer lorries could reduce the problem. At the same time it might entail freight being diverted from more...


2017-11-30

Millions for research into maritime transport and the environment

Maritime transport is a major source of emissions of harmful air pollutants and carbon dioxide. In a new project, a research team from the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and the University of Gothenburg has received SEK 6.4...


2017-11-30

New research programme for more efficient travel

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) is playing an important role in a major new research programme to find radical solutions leading to fewer trips and more efficient travel, along with tools to enable better use of roads and...