Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS): en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Download
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hurman idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs aven sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.

Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.

MEET US


20
Mar

Lunch seminar in transport economics

Professor Stef Proost, KU Leuven presents "What Role for Electric Vehicles in Decarbonizing the Car Sector in the EU?"
16-18
Oct

European Road Profile User's Group, ERPUG

Welcome to the sixth ERPUG meeting in Vilnius, Lithuania. 
25-27
Aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, is held in Gothenburg, Sweden.

LATEST NEWS


2019-02-14

VTI’s simulators are being used for emergency vehicles

Better accessibility and shorter response times for emergency vehicles – this is something that standardised, directed, traffic messages, transmitted over the 5G network can contribute. Within the EU project Nordic Way 2, a functioning prototype of such a...


2019-02-12

Modal shift - a way to achieve the environmental objectives

Shifting freight transports from road to rail and water can contribute to achieving the Swedish environmental and climate objectives by 2030. How this could be done is something that VTI researchers and researchers from Gothenburg University are investigating...


2018-11-19

Report regarding government commission on the costs of traffic to society has been submitted

Since 2013, the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has had several government commissions to produce documentation on the costs to society caused by traffic. On 1 November 2018, the agency reported its latest commission, Samkost 3....


2018-10-29

International standardisation efforts have many advantages

VTI participates in several international standardisation committees. The work is important because it helps to ensure that standards can be adapted to Swedish conditions and it also provides access to valuable contacts and networks.


2018-10-24

China wants to work with the best

Through the CTS cooperation, VTI is gaining valuable research contacts with China. The country is facing major challenges in the field of road safety but also has enormous potential.


2018-10-23

VTI participated in conference on electric roads

Systems with electrified roads are a relatively new concept and many projects have been launched in recent years. To stimulate the transfer of knowledge and collaboration, the Research and Innovation Platform for Electric Roads arranged its second...