Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS): en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Download
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hurman idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs aven sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.

Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.

MEET US


9-12
Jun

Global Public Transport Summit

On 9-12 June 2019, the international public transport community, mobility decision makers and industry suppliers will come together in Stockholm for the UITP Global Public Transport Summit. VTI will be represented in the conference exhibition.
16-18
Oct

European Road Profile User's Group, ERPUG

Welcome to the sixth ERPUG meeting in Vilnius, Lithuania. 
4-5
Dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

The second Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region conference will be held in Tallinn, Estonia. VTI is part of the programme committee. 

LATEST NEWS


2019-04-01

How vehicles can avoid accidents on newly paved roads

Friction is an important property for road safety. VTI has investigated how roads change in the first few weeks after surfacing work has been completed. Researchers recommend posting warning signs when the road is opened and waiting at least three weeks to...


2019-03-22

VTI contributes to study on older drivers and accidents

On behalf of and in collaboration with the Swedish Transport Agency, VTI has carried out a study of older drivers and the link between illness and traffic accidents. The Transport Agency has now published the results.


2019-03-07

VTI in research programme Triple F (Fossil Free Freight)

VTI is part of the consortium that has been commissioned by the Swedish Transport Administration to conduct a research programme with focus on fossil-free freight transports. The programme, called Triple F, will run for 12 years. Part of the programme is...


2019-02-21

Several actors collaborating on HCT vehicles

The increasing amount of freight, congestion on the roads and environmental emissions are problems that high capacity vehicles, HCT vehicles, can contribute to solving.


2019-02-14

VTI’s simulators are being used for emergency vehicles

Better accessibility and shorter response times for emergency vehicles – this is something that standardised, directed, traffic messages, transmitted over the 5G network can contribute. Within the EU project Nordic Way 2, a functioning prototype of such a...


2019-02-12

Modal shift - a way to achieve the environmental objectives

Shifting freight transports from road to rail and water can contribute to achieving the Swedish environmental and climate objectives by 2030. How this could be done is something that VTI researchers and researchers from Gothenburg University are investigating...