Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS): en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Download
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hurman idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs aven sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.

Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.

MEET US


5-6
Dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

The conference Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region is held i Vilnius, Lithuania. VTI is part of the organisation committé and also one of the speakers.

LATEST NEWS


2018-09-20

EU-project VIRTUAL: improving road safety with virtual crash tests

Crash tests are used to improve safety on roads. Therefore the EU now funds a research project to develop virtual methods of crash testing. VTI coordinates the project, called VIRTUAL. The project now invites experts interested in Human Body Modeling to join...


2018-08-28

EU project protects cyclists and pedestrians

According to the World Health Organisation, more than one quarter of road traffic fatalities in 2010 were pedestrians and cyclists. Every year, about 335,000 unprotected road users die because of traffic accidents, which shows the scale of the problem. The EU...


2018-08-21

Swedish organisations in EU project on traffic safety and crash testing

Crash safety testing is one of the tools used to improve safety on roads. The EU is therefore funding a research project that started recently to develop virtual methods of crash testing. The long-term goal is to supplement the physical evaluation of crash...


2018-06-13

International Conference on Electric Road Systems starts today

Electric Road Systems (ERS) is a relatively new concept with many initiatives on the way. To learn from each other and stimulate new collaborations the Swedish Research and Innovation Platform for Electric Roads arranged the first international conference...


2018-05-18

Same survey of road users’ attitudes in 50 countries

At the Road Safety on Five Continents Conference, RS5C, one entire session presented a large survey of road users' attitudes in 38 countries. Results show large differences between countries in many areas, both regarding behavior and attitudes. A new survey...


2018-05-17

Good results with alcohol interlock program according to Swedish study

An alcohol interlock program makes it possible for drink driving offenders to continue their everyday lives. In a Swedish study most of the participants were satisfied with the program and experienced improved health. They also reported drinking alcohol more...