Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS): en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Download
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hurman idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs aven sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.

Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.

MEET US


8-9
Oct

Social sustainability and just mobility

Welcome to a research workshop on Social sustainability and just mobility, 8–9 October 2019 in Linköping, Sweden
16-18
Oct

European Road Profile User's Group, ERPUG

Welcome to the sixth ERPUG meeting in Vilnius, Lithuania. 
4-5
Dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

The second Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region conference will be held in Tallinn, Estonia. VTI is part of the programme committee. 

LATEST NEWS


2019-08-19

A driving licence withdrawal can have major consequences in everyday life

A withdrawn driving licence can have negative consequences for a person’s ability to shape their own life. A study from VTI investigates how individuals with visual field loss have been affected by no longer being permitted to drive.


2019-08-13

Measuring sleepiness – a challenge for researchers

Driver fatigue has been a research area at VTI for several years, and the researchers have studied various aspects such as the working hours of professional drivers, driver behaviour, accident risks, and the design of warning systems. They are now moving...


2019-05-09

Knowledge in the fight against microplastics from road traffic

The Government has commissioned VTI to develop and disseminate knowledge regarding the emission of microplastics from road traffic.


2019-05-07

How to make autonomous vehicles coexist with other traffic

The road infrastructure must be prepared for self-driving vehicles – especially in the beginning when the concepts are still new. Researchers are contributing to this through CoEXist, an EU-funded research project in which VTI participates as the largest...


2019-05-03

Electric roads: ‘Standardisation is an important factor for a future European transport system’

VTI employees recently arranged a workshop in Brussels on the standardisation of Electric Road Systems (ERS). ERS has become increasingly relevant as a possible method for reducing the transport sector's environmental impacts, especially in terms of climate...


2019-04-23

Research on passenger and freight transport research

Shift2Rail is a European railway project that works actively to create innovations within the railway sector. IMPACT-2 is a project within Shift2Rail that follows and evaluates the innovation projects. How are the innovations coming along? Are they beneficial...