Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS): en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Download
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hurman idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs aven sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.

Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.

MEET US


7
Dec

Shipping and the environment – research meets reality

Centre for Transport Studies (CTS) in co-operation with Ports of Stockholm invite you to the seminar Shipping and the environment – research meets reality.

LATEST NEWS


2017-10-26

Simulation of cut-in by manually driven vehicles in platooning scenarios

A study in a VTI-driving simulator has showed that a platoon will be able to handle a cut in from a manually driven car. The results of this study have recently been presented at two conferences in Japan.


2017-10-16

ERPUG Forum

The five-year anniversary of European Road Profile Users' Group (ERPUG) Forum will take place at Ramboll head quarter, Copenhagen, Denmark October 19-20, 2017.


2017-09-29

Self-driving buses in Sweden next year?

A self-driving, fossil-free bus. This idea might become reality through a forthcoming collaborative project involving the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping University and several other participants. The project group aim...


2017-09-29

New climate-proof solutions for hard surfaces in cities

High-density road infrastructure that emphasise maximum durability and minimum maintenance create inflexible systems, which put increased stress on urban trees and lead to increased risk for flooding. Over the past five years, the ‘Climate-proof solutions for...


2017-09-29

VTI is preparing for automated vehicles

Automation of traffic systems will lead to major changes. The European Union’s (EU) CoEXist research project began in June 2017 with the aim of preparing cities and road operators for the introduction of self-driving vehicles. The Swedish National Road and...


2017-07-05

Vehicle Driver Monitoring: sleepiness and cognitive load

To prevent road crashes it is important to understand driver related contributing factors, which have been suggested to be the critical reason in 94 per cent of crashes. The overall aim of the project Vehicle Driver Monitoring has been to advance the...