Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS): en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Download
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hurman idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs aven sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.

Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.

LATEST NEWS


2018-06-13

International Conference on Electric Road Systems starts today

Electric Road Systems (ERS) is a relatively new concept with many initiatives on the way. To learn from each other and stimulate new collaborations the Swedish Research and Innovation Platform for Electric Roads arranged the first international conference...


2018-05-18

Same survey of road users’ attitudes in 50 countries

At the Road Safety on Five Continents Conference, RS5C, one entire session presented a large survey of road users' attitudes in 38 countries. Results show large differences between countries in many areas, both regarding behavior and attitudes. A new survey...


2018-05-17

Good results with alcohol interlock program according to Swedish study

An alcohol interlock program makes it possible for drink driving offenders to continue their everyday lives. In a Swedish study most of the participants were satisfied with the program and experienced improved health. They also reported drinking alcohol more...


2018-05-16

Traffic safety in the spotlight

Today the Conference Road Safety on Five Continents (RS5C) opened in Jeju Island, South Korea. More than 220 participators have come from all over the world to present findings and learn about traffic safety. Dr. Young Tae Kim, Secretary-General of the...


2018-04-17

VTI will develop simulators for ambulance staff

VTI has initiated a pilot study for paramedics with the Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and Traumatology and Linköping University. The aim is to give ambulance staff the opportunity to practice critical medical tasks in a moving vehicle in...


2018-04-12

Unique electrified road opens in Sweden

The world’s first electrified road recharging the batteries of cars and trucks while driving opened in Sweden. The Swedish Minister for Infrastructure, Tomas Eneroth, was at the formal inauguration of the electrified road on April 11, 2018. VTI is one of 22...