Den svenska fordonsbesiktningen: regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen

Download

Den 1 juni 2010 reformerades marknaden för fordonsbesiktningen genom att privata företag tilläts erbjuda dessa tjänster. Tre år efter reformen kan det konstateras att inte mycket har förändrats på marknaden, att det saknas en strukturerad uppföljning av reformens välfärdseffekter samt att förarbetena till reformen inte utredde den grundläggande frågan om fordonsbesiktningens existensberättigande. Föreliggande studie avser att granska reformen utifrån två perspektiv, dels välfärdsteoretiskt, dels hur den obligatoriska fordonsbesikt-ningen motiveras. Välfärdsförluster av reformen är svåra att finna. Därutöver dras slutsatsen att fordonsförordningen som reglerar fordonsbesiktningen även täcks av annan lagstiftning.

MEET US


7
Dec

Shipping and the environment – research meets reality

Centre for Transport Studies (CTS) in co-operation with Ports of Stockholm invite you to the seminar Shipping and the environment – research meets reality.

LATEST NEWS


2017-10-26

Simulation of cut-in by manually driven vehicles in platooning scenarios

A study in a VTI-driving simulator has showed that a platoon will be able to handle a cut in from a manually driven car. The results of this study have recently been presented at two conferences in Japan.


2017-10-16

ERPUG Forum

The five-year anniversary of European Road Profile Users' Group (ERPUG) Forum will take place at Ramboll head quarter, Copenhagen, Denmark October 19-20, 2017.


2017-09-29

Self-driving buses in Sweden next year?

A self-driving, fossil-free bus. This idea might become reality through a forthcoming collaborative project involving the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping University and several other participants. The project group aim...


2017-09-29

New climate-proof solutions for hard surfaces in cities

High-density road infrastructure that emphasise maximum durability and minimum maintenance create inflexible systems, which put increased stress on urban trees and lead to increased risk for flooding. Over the past five years, the ‘Climate-proof solutions for...


2017-09-29

VTI is preparing for automated vehicles

Automation of traffic systems will lead to major changes. The European Union’s (EU) CoEXist research project began in June 2017 with the aim of preparing cities and road operators for the introduction of self-driving vehicles. The Swedish National Road and...


2017-07-05

Vehicle Driver Monitoring: sleepiness and cognitive load

To prevent road crashes it is important to understand driver related contributing factors, which have been suggested to be the critical reason in 94 per cent of crashes. The overall aim of the project Vehicle Driver Monitoring has been to advance the...