Den svenska fordonsbesiktningen

Den svenska fordonsbesiktningen: regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen

Download

Den 1 juni 2010 reformerades marknaden för fordonsbesiktningen genom att privata företag tilläts erbjuda dessa tjänster. Tre år efter reformen kan det konstateras att inte mycket har förändrats på marknaden, att det saknas en strukturerad uppföljning av reformens välfärdseffekter samt att förarbetena till reformen inte utredde den grundläggande frågan om fordonsbesiktningens existensberättigande. Föreliggande studie avser att granska reformen utifrån två perspektiv, dels välfärdsteoretiskt, dels hur den obligatoriska fordonsbesikt-ningen motiveras. Välfärdsförluster av reformen är svåra att finna. Därutöver dras slutsatsen att fordonsförordningen som reglerar fordonsbesiktningen även täcks av annan lagstiftning.

LATEST NEWS


2018-08-21

Swedish organisations in EU project on traffic safety and crash testing

Crash safety testing is one of the tools used to improve safety on roads. The EU is therefore funding a research project that started recently to develop virtual methods of crash testing. The long-term goal is to supplement the physical evaluation of crash...


2018-06-13

International Conference on Electric Road Systems starts today

Electric Road Systems (ERS) is a relatively new concept with many initiatives on the way. To learn from each other and stimulate new collaborations the Swedish Research and Innovation Platform for Electric Roads arranged the first international conference...


2018-05-18

Same survey of road users’ attitudes in 50 countries

At the Road Safety on Five Continents Conference, RS5C, one entire session presented a large survey of road users' attitudes in 38 countries. Results show large differences between countries in many areas, both regarding behavior and attitudes. A new survey...


2018-05-17

Good results with alcohol interlock program according to Swedish study

An alcohol interlock program makes it possible for drink driving offenders to continue their everyday lives. In a Swedish study most of the participants were satisfied with the program and experienced improved health. They also reported drinking alcohol more...


2018-05-16

Traffic safety in the spotlight

Today the Conference Road Safety on Five Continents (RS5C) opened in Jeju Island, South Korea. More than 220 participators have come from all over the world to present findings and learn about traffic safety. Dr. Young Tae Kim, Secretary-General of the...


2018-04-17

VTI will develop simulators for ambulance staff

VTI has initiated a pilot study for paramedics with the Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and Traumatology and Linköping University. The aim is to give ambulance staff the opportunity to practice critical medical tasks in a moving vehicle in...