Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?: En kvalitativ aktivitetsbaserad studie

Download
Helena Karresand

Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång, samt att peka på lösningar som ur ett vardagslivsperspektiv fungerar. Studien baseras på tidsdagböcker från sex hushåll. Tidsdagböckerna genomfördes av SCB år 1996. Tre hushålltyper har valts ut: sammanboende småbarnsföräldrar, ensamstående föräldrar, samt sammanboende personer 45 – 64 år utan hemmavarande barn.

Analyser visar på ett antal restriktioner som begränsar hushållens möjligheter och vilja att använda kollektivtrafik. Den kvalitativa metod som har använts i studien synliggör hushålls resmönster och val av transportmedel på ett pedagogiskt sätt vilket ökar förståelsen för vad som ligger bakom kvantitativa aggregerade modeller för transportplanering. Metoden kan rekommenderas för att studera transportmönster och möjligheter att göra förändringar i färdmedelsval hos resenärer i andra geografiska kontexter, såväl i större som i mindre tätorter.

MEET US


25-26
Apr

Cost Benefit Analysis (CBA) workshop in Stockholm

An open seminar and workshop in Stockholm will be held on 25-26 April 2018. The workshop deals with the use of CBA as a basis for decision-making in the public sector. The workshop is organized by, among others, Professor Jan-Eric Nilsson, VTI.
13-14
Jun

The 6st Humanist Conference

The 6th HUMANIST Conference will take place 13-14 June 2018 in the Hague, The Netherlands. The scope of the conference covers a wide range of topics on Human Factors in Transport. Tania Willstrand and Alexander Eriksson will present their research results.

LATEST NEWS


2018-04-17

VTI will develop simulators for ambulance staff

VTI has initiated a pilot study for paramedics with the Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and Traumatology and Linköping University. The aim is to give ambulance staff the opportunity to practice critical medical tasks in a moving vehicle in...


2018-04-12

Unique electrified road opens in Sweden

The world’s first electrified road recharging the batteries of cars and trucks while driving opened in Sweden. The Swedish Minister for Infrastructure, Tomas Eneroth, was at the formal inauguration of the electrified road on April 11, 2018. VTI is one of 22...


2018-04-11

Swedish road safety spreads internationally

Sweden is a leading country in terms of road safety, and the research conducted by the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has contributed to increased safety. VTI’s remit includes disseminating research results and keeping up to date...


2018-04-06

A greater understanding of cyclists' behaviour

Cyclists are often accused of not following traffic rules and being hooligans on the road. New research shows that there is no support for this perception. "Our observations reveal no such general anarchy" says Sonja Forward, researcher at VTI.


2018-03-28

New technology for road surface measurement tested

VTI has tested a new scanning-laser technology for road surface measurement. The tests show the new technology for comprehensive transverse-profile measurement provides dependable values in measuring transverse profile and rut depth.


2018-03-15

Ulf Sandberg has been presented with the TTI Lifetime Achievement Award 2018

VTI’s Senior Research Leader Ulf Sandberg has been presented with the TTI Lifetime Achievement Award 2018 for his work on research into tyres and road surface.