Tidskriftssamlare med rapporter i VTI:s bibliotek.
Foto: Katja Kircher

Om biblioteket

Biblioteket vid VTI är en nationell resurs för informationsförsörjning och informationsspridning för alla trafikslag inom transportforskningsområdet. Kontakta oss för att få hjälp med informationssökning och omvärldsbevakning.

VTI har i uppdrag från regeringen att hålla med denna nationella resurs för informationsförsörjning och informationsspridning.

  • Vi driver transportportal.se - portalen för transportforskning samt utvecklar webbplatser och databaser. Transportportal.se är en samlad ingång till främst svenska webbplatser inom transportforskningsområdet. Det rör sig om forskningsprojekt/program, forskningscentra, litteraturdatabaser och konferensregister.
    transportportal.se Länk till annan webbplats.
  • VTI:s nationella bibliotekskatalog innehåller över 140.000 referenser till publikationer i biblioteket och på internet. Litteraturen är inom områdena trafik, trafikanter, fordon, transporter och infrastruktur.
    VTI:s nationella bibliotekskatalog Länk till annan webbplats.
  • Genom våra samarbeten med internationella organisationer bidrar vi till exponeringen av svensk transportforskning och vi levererar information om pågående forskning och publicerade resultat till TRID som är världens största bibliografiska resurs inom transportområdet.
    TRID, the TRIS and ITRD database Länk till annan webbplats.

Våra bibliotekstjänster

Möt Birgitta Sandstedt, chef för avdelningen Kommunikation, marknad och bibliotek, i en film om VTI:s bibliotek där hon berättar om de trafikslagsoberoende tjänster som vi erbjuder; biblioteksservice, informationssökning, omvärldsbevakning och resultatspridning.

Senast uppdaterad: