Nationell projektkatalog

Suddigt diagram i en rapport.
Foto: Hejdlösa bilder

VTI:s nationella projektdatabas är den enda samlade ingången till information om svenska projekt inom transportforskning.

Projektdatabasen innehåller referenser till pågående och avslutad svensk transportforskning som finansieras av;

  • Trafikverket
  • Vinnova
  • Energimyndigheten
  • Sjöfartsverket och
  • K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Projektkatalogen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: