Ständigt nya bussar bromsar cirkulariteten

Rad med parkerade bussar sedda snett uppifrån.

Ålderskraven på bussar kan både vara fördyrande och en broms för cirkulära lösningar. Foto: USER_59786/ Mostphotos

Kollektivtrafiken dras sedan flera år med ökande kostnader utan motsvarande ökning av reseutbudet. Helene Lidestam är senior forskare på VTI och professor på Linköpings universitet. Hon har följt den här utvecklingen och undersökt vad de ökande kostnaderna kan bero på. Under senare år har hon också kopplat ihop kostnaderna med branschens hållbarhet och cirkularitet, framför allt när det gäller bussflottan.

Det är enligt Helene Lidestam flera faktorer som driver på kostnaderna och en av dem är ålderskraven på bussarna som enligt upphandlingskontrakten hela tiden måste vara relativt nya.

– Ålderskraven inte bara fördyrar utan kan också vara ett hinder för hållbarhet och cirkularitet.

Kontrakten innehåller ofta både en högsta tillåten ålder för varje buss och en högsta medelålder för hela operatörens bussflotta. Fullt fungerande bussar som kanske inte är äldre än 15 år skrotas eftersom upphandlingskraven gör att det inte finns en marknad för begagnade bussar.

– Ett bussbolag som börjar en kontraktsperiod med en helt ny bussflotta kommer inom några år att behöva köpa nya bussar när medelåldern för hela flottan når ålderstaket. Det och låg efterfrågan på begagnade bussar gör att det knappt finns någon cirkularitet i branschen, i alla fall inte när det gäller fordonen, säger Helene Lidestam.

Inte bara ålderskraven gör bussarna svårsålda på andrahandsmarknaden. Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som upphandlar trafiken och de har ofta egna krav som gör att bussarna inte passar för trafik inom andra regioner. Att olika och kanske onödigt höga krav på bussarna ökar kostnaderna och försvårar cirkularitet är ett känt problem och som svar på det har Bus Nordic skapats.

Bus Nordic är ett nordiskt samarbete mellan branschorganisationer och huvudstadsregioner som har utmynnat i en rekommenderad standard med gemensamma funktionskrav för bussar. Standarden gör att bussarna kan användas, återanvändas och säljas vidare inom olika kontraktsområden i de nordiska länderna.

– Bus Nordic är ett lovvärt initiativ och fungerar delvis, säger Helene Lidestam, men tyvärr har det visat sig att många kollektivtrafikmyndigheter vill ha tillägg och undantag. Det kan gälla ventilation, avstånd mellan säten och utformning av dörröppningar. Många extra krav gör att standarden urvattnas.

Helene forskar tillsammans med kollegor från universiteten i Linköping, Karlstad och Lund och hoppas att deras forskning ska bidra till en förändrad upphandlingsprocess som tar hänsyn både till kostnadseffektivitet, miljö och cirkularitet. Med sig i projekten har de kollektivtrafikmyndigheter, bussoperatörer och branschorganisationer.

– Alla bidrar med sina roller och perspektiv och det är viktigt att få med både kollektivtrafikmyndighetens behov och operatörernas möjligheter att leva upp till dem.

Fotnot: Artikeln har varit publicerad i VTI aktuellt 2-2024 Länk till annan webbplats.

Text: Hillevi Ternström

Läs mer om VTI:s forskning om cirkulär ekonomi och cirkulära material Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.