Studie: Så kan Polisens transporter bli säkrare

Transporter av omhändertagna har i decennier varit ett arbetsmiljöproblem för polisen, både i Sverige och internationellt. Nu föreslår en ny rapport från VTI en rad åtgärder för att öka säkerheten både för den frihetsberövade och för polisen.

Ta på säkerhetsbältet för att färdas trafiksäkert – men med mindre möjligheter att skydda sig mot en frihetsberövad person som plötsligt blir våldsam? Eller göra tvärtom – strunta i bältet och öka risken i en eventuell trafikolycka men vid behov enklare skydda sig mot den omhändertagne?

Den riskavvägningen, enkelt beskriven, måste varje polis göra när hen ska transportera en omhändertagen person i baksätet på en polisbil.

– Problemet har funnits länge och på något vis blivit en del av arbetsmiljön för poliserna. Det finns starka skäl att ta fram ett koncept som skyddar den medföljande polisen utan att göra avkall på den frihetsberövades säkerhet, säger Martina Odéen, huvudförfattare till den nya studien.

Rapporten ”Säker transport för polis och omhändertagen i polisbil” bygger på intervjuer, workshopar och enkäter med poliser i Halmstad och Eskilstuna och genomgångar av litteratur inom området. Denna är dock relativt begränsad – trots att problemet är välkänt har få tidigare studier gjorts.

I projektet har en rad tänkbara lösningar för att öka säkerheten utvecklats och utvärderats. De koncept som bedömts som bäst är en polykarbonatbur, en bygel från taket och ett omvänt bilbälte med guide (se bilderna här intill). Polykarbonatburen liknar den som redan används i polisbussar. Där fungerar den väl men utrymmet i polisbilar kan vara för litet.

De olika lösningarna har utvärderats utifrån faktorerna polisens trygghet, den frihetsberövades säkerhet, övervakning, flexibilitet och enkelhet att använda. Konceptet ska inte bara vara säkert, utan även så flexibelt att det verkligen blir använt.

– Jag tror att problemet går att lösa. Men den här studien är bara första steget. Det behövs mycket arbete och fler tester för att hitta det allra bästa konceptet, säger Martina Odéen.

Fokus i studien är på poliser. Men även andra grupper, som till exempel tulltjänstemän, har behov av att på ett säkert sätt kunna transportera frihetsberövade personer. I rapporten ingår också enkätsvar från poliser i åtta europeiska länder. Alla berättar om samma erfarenheter och problem som de svenska poliserna.

Text: Mikael Sönne

Säker transport för polis och omhändertagen i polisbil (DIVA) Länk till annan webbplats.

Bilderna nedan visar de tre koncept som hittills bedömts mest lämpliga. Bälte med guide, bygel respektive polykarbonatbur.

Omvänt bälte med guide. Ett av de tre koncept som bedömds som mest lämpligt.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.