Så reser omsorgspersonal och hantverkare i tjänsten

Suddig bil i bakgrunden till 90-skylt på landsväg.

Foto: Hejdlösa bilder/ VTI

En ny forskningsstudie från VTI finansierad av AFA Försäkring granskar arbetsmiljö och säkerhet när hantverkare och omsorgspersonal reser i tjänsten. Rapporten – den första i sitt slag i Sverige – innehåller anmärkningsvärda resultat på flera områden.

Att yrkesförare har en utmanande arbetsmiljö med trötthet, stress och långa arbetsdagar är väl känt sedan tidigare. Den mesta forskningen har dock gjorts på lastbilsförare och bussförare, yrkesgrupper vilka även omfattas av regleringar av kör- och vilotider. Den nya rapporten ökar kunskapen om två andra grupper som också kör mycket bil i tjänsten – personal i hemtjänst och hemsjukvård samt hantverkare.

Totalt har över 2000 personer deltagit i tre olika typer av studier. Data har samlats in med gps avseende var, när och hur man kör. Grupperna har svarat på frågor i en enkät och vidare har djupintervjuer skett med ett urval av personer.

Jämfört med omsorgspersonalen reser hantverkare generellt längre, men vid färre tillfällen, och kör oftare för fort. 30 procent uppgav att de led av måttliga eller stora besvär av värk och muskelspänningar, 30 procent att de har ont i nedre delen av ryggen, 37 procent att de får otillräckligt med sömn och 15 procent att de fått kämpa för att hålla sig vakna minst 2-4 gånger den senaste månaden.

64 procent av hantverkarnas bilar hade möjlighet till säker förankring, men i flertalet bilar fanns ändå lösa föremål som kunde utgöra trafikfara.

– Den bristande lastförankringen är ett resultat som sticker ut. Även om det finns möjlighet till säker förankring är det många som inte bryr sig om det, säger projektledaren Anna Anund tillägger att faktorer som ålder, vem som äger fordonet och möjligheten att påverka arbetstiderna påverkar benägenheten att förankra lasten.

När det gäller omsorgspersonalen upplever den gruppen större problem med stress och sömnighet än hantverkarna. 49 procent uppgav att de led av värk eller muskelspänningar, 46 procent att de hade värk i nedre delen av ryggen och 58 procent att de upplevde att de får för lite sömn. 23 procent hade fått kämpa för att hålla sig vakna minst 2-4 gånger den senaste månaden.

– Det är ett resultat som sticker ut även om det inte är lika höga värden som vi sett i tidigare undersökningar för bussförare, säger Anna Anund.

Bland de omsorgsanställda som cyklar i tjänsten är det 30 procent som ofta eller ganska ofta använder hjälm. Orsaken kan till exempel vara att arbetsgivaren inte tillhandahåller hjälmar eller att man inte vill dela hjälm med andra. De cyklar som används har ofta brister när det gäller till exempel bromsar eller reflexer.

Rapporten mynnar ut i en rad rekommendationer för att förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten för de båda grupperna. Det gäller både förbättrad kompetens, inköp och underhåll av cyklar och elcyklar, inköp och utrustning av motorfordon, lastning och förankring samt förtydligat arbetsmiljöansvar.

– För chefer är det väldigt viktigt att beakta arbetsmiljön och se resorna som en del av arbetet. Det är också viktigt att ta hänsyn till körtiden i schemaläggningen, säger Anna Anund.

Text: Mikael Sönne

Rapporten: Hantverkares och omsorgspersonals resor i tjänsten: Fokus på arbetsmiljö och säkerhet (DIVA) Länk till annan webbplats.

Lasting i skåpbil, bilder från rapporten

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt