Abubeker Ahmed utvecklar nytt verktyg för vägdimensionering

Två män samtalar vid en dator.

Vägteknik är ett ämne som aldrig blir färdigutforskat, anser Abubeker Ahmed här tillsammans med forskningsingenjör Andreas Waldemarson. Foto: Satu/VTI

Abubeker Ahmed växte upp i Etiopien men kände till Sverige, välståndslandet som stödde olika projekt via biståndsorganet SIDA. Dessutom såg han gärna på svensk fotboll där Fredrik Ljungberg var en förebild. Numera jobbar han på VTI i Linköping som senior forskare inom vägkonstruktion och dimensionering.

Abubeker Ahmed kommer ursprungligen från Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Tidigt insåg han sin fallenhet för matematik, fysik och andra naturvetenskapliga ämnen. På universitetet studerade han till civilingenjör, fortsatte att jobba där och fick sedan chansen att läsa vidare i Sverige som stipendiat på KTH. Där tog Abubeker Ahmed sin masterexamen inom geoinformatik, samhällsbyggnad och infrastruktur. I samband med det kom han i kontakt med vägteknik och VTI:s professor Sigurdur Erlingsson.

2009 fick han tips om att söka en tjänst på VTI som var exakt inom det område han ville jobba och kom till intervju. Sedan tog det lång tid innan han fick besked, så pass länge att han hann åka tillbaka till Etiopien för ett annat jobb och ännu längre innan han fick visum. Men det var det värt för att få hamna på VTI som har mycket kompetens och en väldigt unik forskningsstruktur, enligt Abubeker Ahmed.

– Ett forskningsuppdrag jag håller på att avsluta handlar om nästa generationens dimensioneringsverktyg, att ta fram en beräkningsmodell som påvisar hur tjock asfalten och olika lager ska bli så att vägen håller i 20 år. Fordonen sliter ner vägen, speciellt om de har dubbdäck, det gäller att anpassa asfaltmassan därefter, säger Abubeker Ahmed.

Det handlar om att dimensionera vägen, optimera ekonomin med hänsyn till trafikmängd och klimateffekter. Förutom Sverige har även Norge anslutit sig till projektet som han driver tillsammans med professor Sigurdur Erlingsson.

Dimensioneringsverktyget heter ERAPAVE PP (Elastic Response Analysis of PAVEments) och bygger på MLET, MultiLayer Elastic Theory. Programmet beräknar vägkonstruktioners respons på trafikbelastning. Med programmet kan konstruktioner analyseras som linjära elastiska lager eller icke-linjära elastiska, det vill säga obundna lager.

Andra utmaningar han har antagit tillsammans med seniora forskaren Jiqing Zhu har att göra med klimat- och miljöfrågor. En är att få till biobaserad asfalt, där 5 till 20 procent vanlig petrolbaserad bitumen ersätts med tallolja, en biprodukt från skogs-och pappersindustrin. Det sker inom ett samarbetsprojekt med Skanska produktion där vägbeläggningens hållbarhet blir utprovad med VTI:s lastbilssimulator HVS, Heavy Vehicle Simulator. Det kan också bli en provväg i fält enligt diskussioner med Trafikverket.

Abubeker Ahmed leder ett projekt för att utvärdera asfalt med utökad andel returasfalt. Den läggs sedan ut på teststräckor för att studera hur de håller standarden. Även det är ett projekt tillsammans med Skanska och där Trafikverket är medfinansiär.

– Det är möjligt att blanda in så mycket som 50 procent återvunnen asfaltmassa, det fungerar ganska bra. I dagsläget är det i stället regelverken som försvårar.

Vägteknik är ett ämne som aldrig blir färdigutforskat. Det finns alltid nya utmaningar med miljökrav, dimensioneringsmetoder, det kommer nya autonoma fordon som kör på olika sätt, menar han.

– VTI:s HVS och väglaboratorium, det är avancerade verktyg, här finns stora möjligheter att forska och tänka i nya banor, det finns allt fler personer som arbetar med detta. Vi ligger bra till, säger Abubeker Ahmed.

När han är ledig vill han träna, springa i skogen, vara ute i naturen och leka med sin dotter på fyra och ett halvt år. Det positiva med att ha flyttat till Sverige är att det har hjälpt honom att utveckla sig på ett bra sätt och att tillfredsställa sin nyfikenhet. Numera har han ett nätverk i flera länder. Sin släkt i Etiopien brukar han hälsa på under semestern, annars kan de träffas via Skype varje dag om de vill.

Abubeker Ahmed är en av medarbetarna VTI uppmärksammar genom en porträttserie i samband med jubileet Vägteknisk forskning 100 år.

Vägteknisk forskning 100 år

Abubeker Ahmed

Familj: Hustrun och forskningsingenjören Rihanna Gebrehiwot, som också jobbar på VTI, och dottern Hannan.

Bostad: Lägenhet i Lambohov.

Ålder: 42 år.

Intressen: Poddar, böcker, fiktion på engelska, etiopiska och svenska. Ibland tar han hem jobbet och granskar artiklar. Tittar på gamla filmer, gärna från SVT Play.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.