Fast blått sken gör polisen mer synlig och allmänheten mer trygg

Polisbil med fast blått sken.

Snart tillåtet - fast blått sken på polisens utryckningsfordon. Foto: Björn Lidestam/VTI

VTI:s forskning ligger till grund för att regeringen nu har beslutat tillåta polisen att använda identifieringsljus. Identifieringsljus är ett fast, svagt, blått sken ovanpå polisens utryckningsfordon, en signal som ska göra polisens närvaro mer synlig och vara ett sätt att förebygga brott och skapa trygghet.

Det kan handla om områden där det förekommer oroligheter och brottslighet, utanför krogar och nöjesställen där det finns risk för oroligheter i samband med onykterhet, större publikevent som fotbollsderbyn och konserter eller demonstrationer där det finns risk för kravaller.

Olika slags identifieringsljus finns i andra länder, exempelvis Frankrike, Luxemburg, Spanien, Jordanien, Israel och USA. Svensk polis testade en tidig variant av identifieringsljus för första gången 1992 på initiativ av trafikpolisen Göran Duesgård, även senare har det pågått olika försök.

Nu visar forskning på VTI att ljuset är lämpligt, speciellt när polisen patrullerar och vill visa sig synlig. Studien skedde på uppdrag av Nationella operativa avdelningen (Noa) vid Polismyndigheten. Den regeländring regeringen nu har beslutat att genomföra kommer att träda i kraft oktober 2023.

Forskarna har med hjälp av fält- och enkätstudier undersökt effekten av identifieringsljuset och dragit en entydig slutsats.

­– Vår rekommendation var att polisen får lagstöd för att använda identifieringsljus när ökad synlighet och trygghetsskapande åtgärder eftersträvas, och det är bra att det nu blir så, säger projektledaren Björn Lidestam på VTI.

Effekten av identitetsljuset för att öka synbarheten har i alla fall inte överskattats i denna studie. Det finns inte heller något som talar emot att använda identifieringsljus och ingenting som tyder på att det kan misstolkas, enligt honom.

Två insikter är vikten av att ljusrampen på polisens utryckningsfordon behöver sitta högt, speciellt vid stora folkmassor, och att de som sett identifieringsljuset i verkligheten är betydligt mer benägna att uppskatta dess funktion, vilket var ett oväntat resultat.

Fältexperimentet visade att identifieringsljuset hade en objektivt stor effekt på synligheten, speciellt i mörker, med ungefär tre gånger bättre synlighet i mörker och ungefär en femtedel bättre synlighet i dagsljus.

Enkätstudierna gav resultatet att allmänheten känner sig tryggare och att de tycker att trafiken blir lugnare av synlig polisiär närvaro. Polisen är dessutom medveten om detta, och skattar de trygghetsskapande och trafiklugnande effekterna generellt något högre än allmänheten.

Både allmänheten och polisen skattar dessutom identifieringsljusets synlighetsfrämjande effekt som god. Kombinationen av dessa resultat innebär att forskarna anser identifieringsljus vara gynnsamt för att skapa trygghet och för att lugna trafiken.

Polisens identifieringsljus: Ett fältexperiment och två enkätstudier (2021, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.