Cykel kombinerad med kollektivtrafik – så kan det bli lättare

Forskare med cykel vid tåg.
Jens Alm i sin forskarmiljö. Foto: Kennet Ruona

Nu under sommaren ökar antalet resenärer som vill ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Det är både hälsosamt och hållbart att resa på det sättet, men det kan också bli lättare, menar forskaren Jens Alm på VTI och verksam på K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Jens Alm har tagit fram ett antal förslag på åtgärder inom projektet CYNKA, Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling. En åtgärd handlar om bra och trygga cykelvägar till och från kollektivtrafiken, både att cykelvägarna är gena och att cyklister kan känna sig säkra. Även parkeringsplatserna för cyklarna behöver vara säkra och ligga nära kollektivtrafikens hållplatser.

Det behöver bli förutsägbart om det är möjligt att ta med cykel ombord på kollektivtrafiken eller inte. Det kan vara helt gratis att ta med cykeln, men det är svårt för cyklisterna att veta om det finns plats, vilket kan leda till konflikter. Ett nytt EU-direktiv kräver att det ska finnas minst fyra platser avsedda för cyklar på renoverade och nya tåg. Om det inte är möjligt att ta med cykel ska resenären få ersättning, enligt direktivet.

En annan underlättande åtgärd vore att införa integrerade biljettsystem som kombinerar kollektivtrafik med hyrcyklar, alltså med en biljett för hela resan. Olika sätt att begränsa biltrafiken bidrar också till att fler väljer kollektivtrafik och cykel.

Alla måste samarbeta för att det ska fungera och vara enkelt för resenären: Trafikverket, regioner, kommuner, företag som kör tåg eller hyr ut cyklar. Det är en utmaning att det är så många aktörer inblandade för att skapa goda förutsättningar för kombinerat resande, enligt Jens Alm.

CYNKA: Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling | K2 (k2centrum.se) Länk till annan webbplats.