Nätverk firar med mingel på Transportforum

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn fyller 20 år. Då passar det bra att fira jubileumsåret med mingel och utställningsmonter på den stora konferensen Transportforum i Linköping. Ett jämställt transportsystem är målet som nätverket vill bidra till att förverkliga. VTI är med på banan.

En av de aktiva medlemmarna är Lena Levin, forskningsledare på VTI och projektledare för TinnGO, ett EU-projekt om jämställdhet och mångfald i transportsektorn.

– Nätverket har haft stor betydelse för oss kvinnor som forskar om eller på andra sätt arbetar med transportfrågor. Transportsektorn har länge dominerats av män och när nätverket startade var det för att stärka kvinnors medverkan och inflytande. Idag är det ett nätverk där både kvinnor och män kan delta och arbeta för jämställdhet. Nätverk är viktiga kontaktytor mellan olika professioner och bra för kunskapsutvecklingen, säger Lena Levin.

Utmaningarna för nätverket är stora och för att driva arbetet framåt behövs kompetenser från olika områden och olika nivåer i samhället.

– Det är betydligt fler kvinnor i branschen nu. Flertalet medlemmar är transportplanerare på lokal och regional nivå. Många är forskare och konsulter, däremot har vi inte så många från utförarsidan som åkeri- och bussbranschen, säger Sara Eriksson som är nätverkets ordförande.

Nätverket har ungefär 100 betalande medlemmar och drygt 500 följare på Linkedin. Dess kärnverksamhet är att anordna kunskapshöjande nätverksträffar. Medlemmarna har visserligen blivit färre sedan pandemin, när träffarna blev digitala, men träffarna har desto fler deltagare och är mer geografiskt spridda över landet.

Träffarna sker ofta i form av seminarier. Nätverket anordnar webbinarier med utgångspunkt ifrån aktuell forskning och utveckling i branschen, ofta på initiativ från medlemmarna. Några andra gemensamma aktiviteter har varit att prova på att köra motorcykel och bokcirklar. Nätverket brukar också granska förslaget till nationell transportinfrastrukturplan och föra fram sina synpunkter om den.

Nätverket får medel från jämställdhetsmyndigheten. I början av 2000-talet antog riksdagen ett mål för jämställdhet inom transportpolitiken. Nätverket bildades med syfte att verka för att målet blir uppfyllt. Fortfarande är en av nätverkets viktigaste roller att vara en plattform för personer med ett engagemang för jämställhet inom transportsektorn.

Förra året delade nätverket ut priset Årets jämställdhetsstjärna till Astrid Linder, professor på VTI. Priset fick hon för sin normbrytande och internationellt erkända trafiksäkerhetsforskning. Priset delas ut varje år och går till en person eller organisation som under det gångna året gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten i transportsektorn.

Mingelträffen sker i samband med Transportforum på Konsert och kongress i Nedre bistron den 16 juni klockan 17.30 till 18.30. Temat för träffen är vad nätverket har betytt och framför allt vad nätverket ska ha för betydelse framöver.

Transportforum - vti.se

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn (jamstalldtransport.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt