Färre kontaktledningsfel och sena tåg om förare tränar i tågsimulator

VTI:s tågsimulator har visat sig vara användbar för att förbättra förarnas hantering av kontaktledningar i olika situationer. Sådan träning kan medföra färre förseningar på grund av kontaktledningsfel, fel som leder till höga kostnader för Sveriges skattebetalare, tågresenärer och fraktbolag.

Erfarna tågförare verkar ha lättare att klara av distraktion i komplexa situationer, men genom att simulatorträna kan alla bli bättre på den praktiska hanteringen av anläggningen för kontaktledningar.

– Det var särskilt intressant att se hur mycket prestationen försämrades när förarna distraherades. Jag trodde nog att det skulle påverka men kanske inte fullt så mycket som resultaten visade, säger Niklas Olsson projektledare för publikationen och forskningsassistent på VTI.

Studien är finansierad av Trafikverket och syftar till att studera hur tågförare med olika erfarenhet hanterar kontaktledningsanläggningen i situationer med olika svårighetsgrad.

Resultaten visar hur VTI:s tågsimulator kan användas, dels i forskningssyfte för att studera förarbeteende, dels genom den praktiska nyttan vid träning för att förbättra förarnas praktiska kunskap och därmed minska antalet förseningar på järnvägen i stort, förklarar Niklas Olsson.

Tågförseningar är ofta orsakade av nedrivna och skadade kontaktledningar, vilket är ett ständigt återkommande problem. Ungefär hälften av de trasiga kontaktledningarna där trafikutövarna är inblandade är möjliga att förhindra med bättre utbildade tågförare och tågsättsklargörare. På sätt går det att spara in knappt 600 förseningstimmar vilket bidrar till en mer robust anläggning.

Tågförarna deltog i en simulatorstudie, varav 8 var erfarna förare och 49 förarelever i slutet av sin utbildning. Uppgiften var att hantera tavlor kopplade till kontaktledningsanläggningen i situationer med olika svårighetsgrad.

När förarna inte blev distraherade så hanterade de tavlor utmed banan med låg felprocent. Däremot skedde det ofta att de mindre erfarna glömde den utvändiga miljön, till exempel när de blev störda av ett larmande tågskyddssystem.

Repetition av likadana situationer ledde till förbättring, däremot inte när det gällde andra situationer som endast var liknande. Därför behöver framför allt de mindre erfarna tågförarna öva på ett flertal olika situationer och vid upprepade tillfällen.

Forskarnas slutsats är att förarträning i simulatormiljö tillsammans med det kompletterande utbildningsmaterialet sannolikt kan bidra till en robustare järnvägsanläggning med färre förseningar och minskade kostnader.

Majoriteten av Sveriges tågförare och samtliga förarelever har numera tillgång till både simulatormiljö och utbildningsmaterial via utvecklingsforumet TUFFA, Tågsimulator Utvecklings forum för användare. Därför är det rimligt att förvänta sig en ökad kunskap och därigenom ett minskat slitage på kontaktledningsanläggningen.

Simulatorutbildning för en robustare anläggning – Studie av tågförares praktiska hantering av kontaktledningsanläggningen (2022, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt