Så upplever cyklister ojämnheter på cykelvägar

Forskare på VTI har undersökt hur cyklister upplever kanter som finns i cykelvägars tvärriktning och gjort en bedömning av deras storlek kopplad till trafiksäkerhetsrisken. Slutsatsen blir att dessa kanter inte bör finnas utmed landets cykelbanor och där de ändå uppkommer ska de åtgärdas.

Uppdraget kommer från Transportstyrelsen och Trafikverket. Många cyklister tycker det är obehagligt med ojämnheter i vägbeläggningen. Ibland kan de rentav vara trafikfarliga, indikerar olycksstatistiken.

Merparten cykelolyckor är singelolyckor varav flera kan bero på vägbanans kondition. Många fallolyckor är orsakade av hinder i vägbanan. En utmaning för forskarna var att hitta en bra metod att mäta ojämnheterna på.

– Tyvärr saknas det en standardiserad och effektiv mätmetod och framför allt finns det inget bra mått för att beskriva ojämnheter hos cykelbanor. Trafikverket har nu gett VTI och Ramboll ett uppdrag att utveckla ett anpassat mått för detta, säger forskningsledare Leif Sjögren som har sammanställt rapporten.

Linjal och tumstock

Tills vidare är förslaget att använda en 0,5 m lång så kallad rätskena. Det är en linjal som placeras på ytan och sedan mäter man det högsta vertikala avståndet mellan linjalen och ytan med en tumstock, förklarar han.

Ojämnheter i cykelbanan kan bero på allt från bristande underhåll, rotuppträngning till kantstenar och brunnslock. Forskarna ville undersöka var gränsen går när cyklisten upplever obehag och komfortproblem från ojämnheterna samt vid vilken storlek på dessa det blir direkt trafikfarligt.

VTI:s cykelbana

Experimenten skedde på VTI:s cykeltestbana där försökspersoner fick cykla över skarpa kanter av olika höjd. Cyklingen skedde på traditionella cyklar med stor hjulradie. Antagligen blir olycksrisken ännu större för den som färdas på cykel med racerdäck, mindre hjulradie eller andra fordon med mindre hjul.

Experimenten visade att inga kanter tvärs cykelbanans riktning bör finnas om banan ska anses tillräckligt komfortabel och trafiksäker. När en kant överstiger 1 centimeter är den obehaglig och när den överstiger 6 centimeter är den direkt trafikfarlig.

Undersökningens resultat ska utgöra ett underlag för vilka tekniska egenskapskrav som ska gälla för vägar och gator, såväl statliga som kommunala.

Kanter i cykelvägars tvärriktning: En bedömning av trafiksäkerhetsrisken för cyklister (DiVA, Det vetenskapliga arkivet, 2021) Länk till annan webbplats.

Kontakt