VTI har fått ett nytt certifieringsorgan

VTI har ett nytt certifieringsorgan för institutets kvalitets- och miljöcertifiering. Det nya certifieringsorganet är RISE som tar över efter DNV.

– Det innebär att vi har fått nya certifikat för ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten började gälla 7 december 2021 är giltiga till och med 30 september 2024, säger stabskoordinator Therese Jomander.

ISO 9001 är en internationell erkänd standard. Syftet är att fastställa internationella krav för kvalitetsledningssystem. Standarden är tillämplig för alla typer av produkt- och tjänsteleverantörer. Likaså är standarden tillämplig på en organisations samtliga processer och funktioner som har påverkan på kvalitet. VTI har varit ISO 9001-certifierat sedan år 1998.

ISO 14001-standarden är det mest kända och spridda ramverket för miljöledningssystem. Standarden är tillämplig för alla typer av produkt- och tjänsteleverantörer. Standarden kräver att organisationen identifierar sin miljöpåverkan, definierar miljömål och initierar åtgärder för att minska miljöpåverkan.

VTI har varit ISO 14001-certifierade sedan år 2011.