Antologi med fokus på kollektivtrafikens omstart

Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid. Så heter antologin som behandlar förutsättningarna och vad som krävs för en omstart av kollektivtrafiken efter pandemin. Flera av författarna är från VTI.

Antologin är utgiven av K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Artiklarna är skrivna av forskare knutna till K2, varav flera är anställda på VTI.

Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under coronapandemin. Trots det stålbad kollektivtrafiken nu genomgår är det viktigt att också lyfta blicken mot vad som kommer efter pandemin. Kriser kan öppna möjligheter för nya idéer, perspektiv och lösningar, menar John Hultén, föreståndare på K2.

I kapitlet Finansiering för framtidssäkrad kollektivtrafik drar John Hultén ytterligare slutsatser. Just nu finns det tillfälle att inleda ett förändringsarbete som utvecklar den svenska finansieringsmodellen på sätt som kan minska kostnaderna, öka intäkterna och förändra synen på vad finansieringen ska användas till. John Hultén ger också konkreta förslag på hur det kan ske.

– Finansieringsfrågan behöver fokusera både på intäkter och utgifter. Rusningstrafiken är en stor orsak till ökade kostnader eftersom resandet under rusningstid dimensionerar hur många fordon och förare som krävs i kollektivtrafiken. Genom att ”platta ut” kurvan kan kostnaderna minska. Just nu finns möjligheter att testa förändrad prissättning som ger incitament till resande utanför de värsta rusningstiderna, säger John Hultén.

Kapitlet Aktiva och hälsosamma transporter är författat av universitetslektor Till Koglin från Lunds universitet och K2:s kommunikationsansvariga Hanna Holm. De betonar att för att ta tillvara omställningen, med en större andel trafikanter som under pandemin valt aktiva och hälsosamma transportmedel, är det viktigt att snabbt verka för att det ska vara både attraktivt och tryggt att fortsätta röra sig till fots och på cykel.

Bussförarnas framtid efter covid-19 är temat för VTI-forskaren Jens Alm och universitetslektor Alexander Paulsson från Lunds universitet. De ger i antologin flera exempel på hur bussförarnas arbetssituation har förändrats på gott och ont.

Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid Länk till annan webbplats.

Hanna Holm är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt