Sonja Forward ny president för Humanist

Sonja Forward, forskningsledare på VTI, har blivit utsedd till nästa president för Humanist, ett nätverk inom området människan i transportsystemen. Som president vill hon bidra med ett annat perspektiv på bland annat automatisering av fordon och artificiell intelligens, nämligen resenärernas och vilka miljöeffekter som kan uppstå.

VTI var medlem då Humanist grundades 2007 i Lyon. Till att börja med var nätverket finansierat av EU. Numera är nätverket självförsörjande genom medlemsavgifter och andra intäkter till exempel från konferenser.

Humanist är ett stort forskningsnätverk där 20 till 25 universitet, forskningsinstitut och forskningsintensiva företag ingår. Ambitionen är att vara en virtuell plattform inom forskningsområdena interaktion mellan människa och maskin (HMI), mänskligt beteende i trafiken, intelligenta transportsystem, (ITS) och automation av fordon.

Sonja Forward tillträder som president för Humanist från årsskiftet 2021/2022. För hennes del är det inte en stor uppgift, något annat hade varit svårt att hinna med. Som president vill hon bidra med mer socialpsykologisk forskning. Humanistkonferenserna ger en god inblick i vad som pågår inom forskningsområdena. Konferensen på Rhodos 26 och 27 oktober i år gav vissa insikter.

– Då förekom resonemang där jag tänkte, det här ger mer utsläpp och fler bilresor, det här innebär att funktionshindrade inte kan delta och detta kan öka otryggheten bland resenärer. Jag lyfte detta med styrelsen som är villiga att bredda perspektiven, säger hon.

I stället hade diskussionen kunnat handla om hur trafiksituationer kan hanteras genom att färdas på annat sätt, genom att gå, cykla och ta tåg. Ambitionen borde vara att minska bilresorna samt utveckla system som gynnar resenären, anser Sonja Forward.

– Inför nästa konferens om två år kommer vi att sträva efter att ta in lite andra presentationer. Där har vi från VTI mycket att erbjuda.

Humanist bedriver också sommarskolor, varav nästa kommer att hållas i Wien, Österrike 2022. Syftet med sommarskolan är att kombinera presentationer med workshops.

Humanist Virtual – Centre of Excellence Länk till annan webbplats.