Miljöforskningen på VTI har en lång historia

Göran Blomqvist, senior forskare på VTI, har forskat om allt som har med drift och underhåll att göra och som är kopplat till miljöeffekter. Forskningsinstitutets miljöforskare arbetar både med mer grundläggande kunskapsutveckling och tillämpade projekt och frågor i nära samverkan med myndigheter och andra aktörer.

Kompetens finns inom en mängd olika vetenskapliga discipliner. Viktiga för miljöforskarna är VTI:s verkstad och mätlaboratorium som bidragit med alla unika verktyg och provtagningsutrustningar.

Göran Blomqvist blickar tillbaka på tidiga forskningsrön inom miljöområdet, till exempel problemet med ävjan som gjorde vägarna slippriga och nu återkommit i nya sammanhang. Han visar upp en stänklapp och två borstvalsar och vad de är bra för. Sedan förklarar han vad som är så spännande med den senaste tidens saltforskning om gång- och cykelvägar.

Jubileumsintevju med Göran Blomqvist: "Någon form av miljöforskning har VTI alltid bedrivit"

VTI 50 år